Rewilding ABAX Logo green background

"Tilbake til naturen" med ABAX som støttespiller

I kampen for å motvirke menneskeskapte endringer i naturen, kalt rewilding, støtter ABAX arbeidet med å tilbakeføre naturen til sin opprinnelige og ville tilstand.

I en verden hvor miljøproblemer og global oppvarming haster, fortsetter vi i ABAX å redusere vår påvirkning på miljøet. Samtidig utvikler vi løsninger som hjelper kundene våre med å kontrollere og administrere sitt miljøavtrykk. 

ABAX Mijørapport rigger deg for fremtidens krav

En del av arbeidet med samfunnsansvaret vårt (CSR) innebærer å støtte forskjellige veldedige formål og initiativer som bidrar til å redusere klimaendringene. Hvert år fokuserer vi på et tema – i fjor bidro vi til å rydde plast fra havet. I år er fokuset på Rewilding-prosjekter i landene og lokalsamfunnene hvor vi har kontorer. 

Hva er 'rewilding' og hvorfor støtte det?

‘Rewilding’ er kampen for å motvirke menneskeskapte endringer og tilbakeføre naturen, planter og dyr tilbake til sin opprinnelige og ville tilstand, for deretter å la naturen være i fred og utvikle seg naturlig. 

Noen suksessfulle prosjekter har klart å koble sammen ville områder for å bygge opp økosystemer som er mer motstandsdyktige. Der eksempler har støttet naturlig pollinering, hvor bier, flaggermus og insekter trives, eller hvor frittgående planteetere blir satt ut for å holde veksten stabil og utvikle fruktbar jord.

Snu utviklingen av klimaendringer 

I ABAX mener vi at ansvarlig ledelse er avgjørende for en langsiktig verdiskapning, og 'Rewidling' passer godt inn som en viktig del av vår CSR-policy.

"Rewilding spiller en utrolig viktig rolle hvis vi skal snu utviklingen av denne galskapen og bremse klimaendringene. ABAX er en stolt støttespiller for Rewilding-prosjekter i alle våre land."

Atle Karlsen, CPO i ABAX.

ABAX’ kjernevirksomhet er å hjelpe våre kunder med å sløse mindre, ta vare på og bruke eiendelene de eier lenger. Vi verdsetter og støtter løsninger som er med på å beskytte planeten, og naturvernsteknikker som Rewilding har vist seg å hjelpe med å gjenopprette områder der biologisk mangfold kan blomstre.

Vi er stolte av å støtte Rewilding-aktiviteter i landene vi har kontorer:

  • Norge: Stavern Dykkerklubb
  • Sverige: Naturskyddsföreningen
  • Finland: WWF
  • England: PECT
  • Nederland: ARK Natuurontwikkeling
  • Polen: Stowarzyszenie Dla Natury „Wilk”

Følg med videre for mer informasjon om våre lokale prosjekter.