biler-paa-veien-foto-morten-rakke.jpg

Telemetri - Norges neste store industrieventyr?

Larviksselskapet ABAX har de siste årene opplevd en eventyrlig vekst og rapporterer nå om årlige vekstrater på over 30 prosent. For de fleste norske virksomheter vil dette være eventyrlige tall. For ABAX er det bare begynnelsen.

Dette kan kanskje høres litt hårete ut tenker du, men det finnes flere forklaringer og faktorer som bidrar til denne påstanden. I artikkelen her vil vi se på et par av de, nemlig teknologien og bransjen som ABAX opererer i  – Telemetriske løsninger.

Hva er egentlig Telemetri?

Telemetri er enkelt forklart en teknologi man bruker for å sende, motta og oppbevare digital informasjon ved hjelp av telekommunikasjon. Det mest åpenbare eksempelet hva gjelder kjøretøy er GPS-posisjoner, men også fart, drivstofforbruk og kjøremønster er funksjoner som i stigende grad blir løst ved hjelp av telemetriske løsninger. Ulike nasjoner med USA og Russland i spissen har i årevis brukt milliarder av kroner for å sende satellitter ut i rommet. Det er dette store nettverket av satellitter som i dag gjør det mulig å sende informasjon fra et kjøretøy og tilbake til jorden, dette gjøres i løpet av svært kort tid og til en svært billig penge.

Vokser i rekordfart

Oljenasjonen Norge har lenge diskutert hva landet kan leve av etter olja tar slutt. Selv om det nok neppe oppstår én enkelt bransje som overtar rollen etter olja, vil det være flere ulike bransjer som kommer til å spille en stor rolle.  Ser man på telemetrien som ABAX representerer, fremstår dette definitivt som et kvalifisert bud på en slik bransje. En bransje som på sikt har potensiale for å skape et nytt industrieventyr. Spørsmålet er bare hvem som tør ta det største kakestykket. Virksomhetene som har viljen og ressursene til å satse hardest for å gripe de mulighetene som ligger, vil kunne hente verdier som man hittil bare har sett brøkdeler av.  ABAX satser nå alt for å fylle den plassen.

Det estimeres at markedet vil dobles fra i dag og fram til 2020. Vi snakker her om verdier for mer enn 420 milliarder norske kroner. En viktig grunn til dette er måten revolusjonerende teknologiløsninger allerede i dag former våre liv, på alle plan og i alt vi gjør. At det samme er tilfellet for bilindustrien er selvsagt.

«The internet of thing» - revolusjonen er i gang!

I dag snakker vi gjerne om tingenes internett eller «internet of things –IOT » på godt norsk. At ting vi før aldri hadde tenkt på som digitale plutselig blir både digitale og tilkoblet internettet, er både  revolusjonerende og en av grunnene for det som nå skjer innen telemetri.

Først fikk man den håndfrie telefonen og skjermbasert navigasjon i bilen, deretter bærbare navigasjonssystemer og satellittradio, og i dag er man i gang med en omfattende introduksjon av telemetriske løsninger - alt som kan hentes av data fra kjøretøyer blir hentet ut.

Neste steg blir en fullstendig sømløs integrering av mobilitet og web-baserte skyløsninger for alle som bruker bil både privat og på jobb. I veldig nær fremtid vil vi se på bilen vår på samme måte som vi i dag ser på vår smarttelefon eller nettbrett, alt vi bruker og ser omkring oss vil på et tidspunkt bli koblet sammen – tingenes internett blir en realitet.

Virksomhetene som i dag operere i markedet og som klarer å bli med på denne teknologiske bølgen vil kunne fortsette å tilby sine kunder akkurat de løsninger de trenger for å effektivisere drift, øke lønnsomheten og sørge for bedre trafikksikkerhet for sine sjåfører og samfunnet som helhet.

Norges svar på Google?

Snur vi blikket tilbake mot Larvik og ABAX, er det med dette i tankene svært interessant det som nå skjer i ABAX. Selskapet har med en lønnsom forretningsmodell og svært unik bedriftskultur skapt en business man er nødt til å berømme dem for. Selskapet har tidligere rapportert om årlige vekstrater på mer enn 30 prosent  og omsatte i 2014 for 240 millioner kroner. Antallet ansatte har blitt mer enn fordoblet bare det seneste året og teller i dag 260 personer.

Et sterkt fokus på engasjerte ansatte og sterk satsning på morgendagens teknologi vil kunne bringe ABAX fra markedsleder i Skandinavia til en fremtreden global aktør.  En av grunnene til dette er nettopp at ABAX på et tidlig tidspunkt sørget for å kontrollere alle delene i verdikjeden og dermed kan utvikler seg i takt med markedet. Reisen for ABAX har såvidt begynnt og vitner om nye tider for innovasjon og teknologisselskaper i Norge.