Paul Walsh gives his tips

Tech-direktøren tipser om ABAX tjenester og nettverk

Vil du vite hvordan ABAX sitt nettverk funker i praksis? Her tipser Chief Technology Officer, Paul Walsh om 3 ABAX- tjenester som gjør livet til bedriftsledere enklere og mer effektivt!

Valgfrihet mellom hovedkontor og hjemmekontor

Hos oss i ABAX sammenligner vi ofte bruken av telematikk-produkter med det å styre et smarthus. På samme måte som en kan styre for eksempel strømforbruket i et smarthus via en app på mobilen, kan bedrifter som bruker ABAX veksle mellom lokal tilgang og fjerntilgang via app. CTO Paul Walsh minner om at ABAX-appene gir både ledelse og ansatte fleksibilitet i hverdagen:

— ABAX hjelper bedriftsledere med å holde kontakt og oversikt med alle deler av virksomheten - de ansatte, verktøy og bilene. Ledelsen kan gi de ansatte tett oppfølging uansett om de er på kontoret eller hjemme ved hjelp av appene. Og hvis bedriften for eksempel bruker ABAX kjørebok, kan de ansatte sende inn rapporter fra hytta, på vannet eller på reise. ABAX-appene gir med andre ord alle parter stor valgfrihet.
 

ABAX Admin APP

 

Download admin app  Download Admin app Android

ABAX Driver APP
 

Download admin app  Download Admin app Android


Kutt driftskostnadene med ABAX Driving Behaviour

Tjenesten ABAX Driving Behaviour gir ledelsen detaljert statistikk om hver enkelt sjåførs kjøremønster: brå-bremsing, svinger, akselerasjon og tomgangskjøring.
Informasjonen brukes til å gi sjåførene tilbakemeldinger. 

Tilbakemeldingen fører til penere kjøring, færre ulykker, mindre slitasje og lavere serviceutgifter, lavere drivstoffkostnader samt lavere forsikringspremier. Med andre ord: De økonomiske fordelene ved å installere ABAX Driving Behaviour er mange!
 

Tre mobilskjermer med ABAX Føreradferd

Økt konkurranseevne med ABAX Flåtestyring

I oppstarten av ABAX dreide telematikk seg kun om å spore bedriftens kjøretøy, men i dag er tjenester som ABAX Flåtestyring med GPS-funksjon langt mer avansert. Det gir bedriften konkurransefordeler da ledelsen kan for eksempel følge med på bilenes kjørehistorikk og geografiske plassering i sanntid.

GPS-kartet oppdateres hvert minutt og kan brukes til å aktivt styre ansatte unna trafikkøer. Ledelsen kan lage smartere kjøreruter, og får mulighet til å gi kundene nøyaktige oppdateringer på når de ansatte vil dukke opp på neste oppdrag.

Undersøkelser viser at bedrifter som installerer ABAX Flåtestyring opplever at de ansatte tilbringer mer tid på arbeidsplassen, og at den private bruken av firmakjøretøyene reduseres. Det gjør ABAX Flåtestyring til et uvurderlig verktøy for den som vil effektivisere driften, øke antall fakturerbare timer, høyne servicegraden og kundetilfredsheten, samt styrke den generelle kontrollen over kjøretøyene sine.

ABAX MINI – genial sporingsenhet på verktøy og verdifulle eiendeler

Har bedriften din verdifullt, lett omsettelig verktøy du er redd for at skal bli forlagt eller borte? Eller bruker de ansatte irriterende mye tid på å lete etter utstyr som er blitt gjenglemt og feilplassert? Da er ABAX Verktøysporing og de små, robuste sporingsenhetene ABAX MINI løsningen.

Med det trådløse nettverket til ABAX blir tapte eiendeler enkelt lokalisert. Verktøy blir ikke lenger forlagt og regnet som tapt. Bedriften taper ikke fakturerbare timer på unødvendig leting, og de ansattes bruk av ulike firmabiler og verktøy effektiviseres. CTO Paul Walsh sier:

ABAX MINI gir oversikt over bedriftens verdisaker og er markedets beste forsikring mot den velkjente tidstyven.

Paul Walsh

Book en demo

Vi viser deg enkelt hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo