Tapte i retten - igjen

Da har saken fra Avfallsservice i Nordreisa vært opp for retten igjen, denne gangen for Lagmanssretten, dette står bl.a. omtalt i Aftenposten. Ikke uventet kom Lagretten til samme konklusjon som Tingretten.

Saken har jeg omtalt flere ganger tidligere på denne bloggen, og det er ikke fremkommet noe nytt i denne runde. Det jeg imidlertid reagerer på er at det fremholdes med styrke at det kun er den ene part som straffes for et lovbrudd. Både arbeidsgiver og arbeidstager har begått lovbrudd i denne sammenheng. Rettsaken derimot har handlet om oppsigelsen, og hvorvidt denne er saklig eller ikke. Det har retten konkludert med at den er, og har avsagt sin dom i tråd med det.

Arbeidsgiver på sin side har brutt Personopplysningsloven. Den saken har ikke blitt brakt frem for domstolene, men har vært behandlet av Datatilsynet, og etter klage fra Avfallsservice, av Personopplysningsnemda. Vedtaket fra Personopplysningsnemda er publisert på deres hjemmesider, og kan leses der.

Her fremgår det helt klart at Avfallservice har brutt gjeldende regelverk. I dette tilfellet er ikke arbeidsgiver ilagt noen gebyrer, men Datatilsynet er klare på at de vil innskjerpe dette ved eventuelle fremtidige saker.

Når man leser kommentarer fra leserne nederst i artikkelen, må jeg si meg enig med majoriteten. Det er jo underlig at man går til sak for å få erstatning når man beviselig har svindlet sin arbeidsgiver.