Tåke i Skatt Vest

At Vestlandet til tider er utsatt for mer regn og ruskevær enn andre deler av landet er ingen hemmelighet. At tåken permanent har trukket dypt innover kontorlokalene til Skatt Vest er imidlertid urovekkende.

Korrekt ileggelse av skatt, samt presis og god informasjon om gjeldende skatteregler, er en av byggesteinene til samfunnet. Høy presisjon og korrekt formidling fra Skatteetaten er derfor avgjørende for å skape legitimiteten skattesystemet er avhengig av. Jeg har jobbet med skatteproblematikk i mange år og står daglig overfor manglende kunnskap fra rådgiverapparatet som revisorer og jurister. Problemet løftes imidlertid til et helt annet nivå når skattevesenet selv gjør seg skyldig i kunnskapsmangel. Jeg frykter at problemet er dyptgripende. Et eksempel er Skatt Vest.

Jeg kan trekke frem et tilfelle fra slutten av oktober, hvor NRL (Norske Rørleggeres Landsforening) i Haugesund inviterte sine medlemmer til et seminar om yrkesbiler, elektroniske kjørebøker og tilhørende skatteregler. Utgangspunktet var et ønske om god, saklig og ikke minst korrekt informasjon om temaene seminaret omhandlet. For å sikre at seminaret ble så godt som mulig, valgte man å kontakte Skatt Vest for å holde innlegg om skatteregelverket. Det var dessverre en tabbe.

Representanten fra Skatt Vest valgte å legge mye vekt på å skrive kjørebok for kjøregodtgjørelse, noe som i seg selv er et viktig tema for dem det gjelder, men temaet for seminaret var yrkesbiler. Både kravene til og bruken av kjørebok er ganske forskjellige for yrkesbilbrukere og de som skriver kjørebok for kjøregodtgjørelse. Representanten fra Skatt Vest valgte også å markedsføre ganske tungt enkelte leverandører av elektroniske kjørebøker. De anbefalte produktene var i hovedsak de rimeligste løsningene på markedet, som er godt egnet for kjøregodtgjørelse, men svært lite tilfredsstillende for yrkesbiler.

Skatt Vest presenterte videre reklamefilm fra en leverandør og solgte overbevisende inn løsninger som er totalt utilstrekkelige for yrkesbiler. Bedrifter som velger den type løsninger for sine yrkesbiler har ikke den nødvendige kontroll man er pålagt iht. Lignings-ABC. Helt elementært, men tydeligvis ukjent for etaten.

Da vedkommende fortsatte presentasjonen for å gjennomgå gjeldende regelverk, går alt fra vondt til verre. Under redegjørelsen for temaet Arbeidsreise, og konsekvensen av å bruke arbeidsgivers bil til slike reiser, fant vår representant i salen feilinformasjonen så omfattende og grov at han måtte korrigere skatteetaten for åpen mikrofon.

Dernest fulgte feilaktige opplysninger i forhold til bevisvurderingen for om en bil er benyttet privat eller ikke. Fremstillingen som ble gitt står direkte i motstrid til Lignings-ABC kapittel Bil-privat bruk pkt. 5.4. Hele seansen fremviste vedkommende en imponerende inkompetanse om eget regelverk. I tillegg ble det hevdet at kontrollvirksomheten er begrenset, og at skattemyndighetene kun tar de mest graverende tilfellene. Det er en fremstilling som står i skarp kontrast til erfaringene fra flere av våre kunder, som har opplevd en mildt sagt brutal fremferd fra skattekontrollørene.

Der er lett å bli beskylt for å ha en egen agenda i en slik sak. Så er ikke tilfelle. Som leverandør av elektroniske kjørebøker lever vi av å styrke kunnskapen om skattelovene og gjeldende regelverk. Hver eneste dag. Da er det problematisk at desinformasjonskildene ikke lenger avgrenses til revisorer og jurister, men også til dem som skal håndheve regelverket. Ovennevnte episode er dessverre ikke et unntak, men kun et tilfeldig valgt eksempel fra den seneste måneden.

Det er greit at det er dårlige værforhold på Vestlandet til tider, men det blir ikke noe bedre med tåke og sludder fra Skatt Vest.

Spesielt ikke når tåken blir liggende.