davos2

Super vekst for noen mens andre må kutte!

Verdens fremste næringslivstopper er i disse dager samlet under World Economic Forum i Davos. I løpet av 3 dager, over 250 møter, mellom 2500 delegater, vil man for 46. gangen samles i alpelandsbyen for å diskutere verdensøkonomien.

Heldigvis er ikke alt helsvart, selv om norske medier stort sett skriver om Børsen som stuper, årsverste for oljeprisen eller at 7 av 10 norske sjefer må kutte i antall ansatte. Norges økonomi er stort sett drevet av olje og fisk. Derfor er krisen innen oljeindustrien alvorlig og er helt klart berettiget spalteplass. MEN behovet for nye tannhjul i maskineriet er sårt tiltrengt og det er nettopp nå, viktig at vi får hue opp av oljetønna og ser at det går så det suser for andre deler av norsk næringsliv. Skal vi ha noe å leve av etter oljen tar slutt er det viktig at vi ikke glemmer å sette fokus på disse bransjene også.

I Davos rår det i disse dager en gryende optimisme blant teknologiselskapene og det offisielle temaet for toppmøtet er «the fourth industrial revolution» Den fjerde industrielle revolusjon handler om hvordan våre liv og måter å drive business på, vil forandre seg drastisk i årene som kommer. Dette er blant annet takket være revolusjonerende endringer innen delingsøkonomi, tingenes internett(IOT) skybaserte tjenester og kybernetikk(robotter).

ABAX er en del av  teknologi- «revolusjonen» og vi er optimister av natur. Uten å skryte for mye kan vi faktisk slett ikke få armene ned etter fjorårets tall og nye prognoser for 2016. Vi har stor tro på at telemetri blir, sammen med mange andre bransje, Norges nye olje. Potensialet for telemetrisystemer er enormt. Det estimeres at markedet, spesielt i Europa. dobles fra dagens verdi og fram til 2020. Det er snakk om verdier for mer enn 420 milliarder norske kroner, eller omtrent dobbelt så mye som f.eks. det markedet forventer av 3D-printing i 2020(NHO:2016)

Leser du dette og ikke vet hva telemetri er, kan det kort forklares som teknologi man bruker for å sende, motta og oppbevare digitale data ved hjelp av telekommunikasjon. Hva gjelder kjøretøy og maskiner er GPS-posisjoner, fart, drivstofforbruk, kjøremønster og stop-hviletid,  funksjoner som flere og flere selskap løser ved hjelp av telemetriske løsninger.

For ABAX betyr det at vi på ingen måte vil kutte i 2016. Tvert imot forventer jeg at vi topper fjorårets vekstresultat, 2016 blir året hvor ABAX vil oppleve det vi internt i ABAX kaller super vekst.

/Kenneth