Morten-Rakke.jpg

Sporadisk bruk av arbeidsgivers bil

Mange arbeidstagere som disponerer yrkesbil, bruker denne bilen noe privat og hjemler det under "Sporadisk bruk" for å ikke skattelegges for denne bruken. Her er det imidlertid noen viktige elementer å være klar over.

Sporadisk bruk står beskrevet i Forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven § 5-13-2 som følger:

  • Adgang til sporadisk bruk skal ikke utløse fordelsbeskatning etter disse bestemmelser. Adgang til bruk med en viss regularitet eller varighet anses ikke som sporadisk. Har arbeidstakeren adgang til mer omfattende bruk av arbeidsgivers bil, utløses fordelsbeskatning etter disse bestemmelser selv om den faktiske bruken er sporadisk.

Det som er viktig å bite seg merke i er at det er adgangen til privat bruk av arbeidsgivers bil som gir grunnlag for beskatning. Det innebærer at ansatte som parkerer bilen hjemme om natten overhode ikke kan bruke denne privat uten at det utløser beskatning for fri bil. Dette fordi bilen faktisk er tilgjengelig til enhver tid, og adgangen derfor er mer enn sporadisk.

Dersom arbeidstakere som parkerer yrkesbilen hjemme over natten har behov for å låne en bil av arbeidsgiver til f.eks. flytting, må de derfor passe på å låne en annen bil enn den de har tilgang til i det daglige. Dette fordi adgangen til denne bilen kun er i forbindelse med den faktiske sporadiske bruken.