People-Andre-red-car.jpg

Spar tusenvis av kroner på skatten med elektronisk kjørebok!

I regjeringens forslag til nytt budsjett som kom forrige uke var det en rekke forslag til endringer av reglene for yrkesbil og firmabil som kan spare deg for flere tusenlapper i året.

Forslagene vil etter all sannsynlighet bli vedtatt slik de trer i kraft fra 1.1 2016. Ett av forslagene er at man nå slipper å beskatte yrkesbilen som fri bil når man bruker den privat, men heller kun beskatte de turene man faktisk bruker den privat.

Dersom man har et tjenstlig behov for yrkesbil, eksempelvis en håndverker som er avhengig av yrkesbilen for utføre sitt arbeid, kan man nå beskatte privat bruk. I tillegg til at man må ha et tjenstlig behov for yrkesbil, blir nå en yrkesbil definert som en varebil klasse 2 på grønne skilter med kun en seterad og plass til "tollkassa" bak i bilen.

Den nye regelendringen vil innebære tusenvis av kroner spart for mange som nå fullbeskatter firmabilen sin. Kjører du en yrkesbil med en nyprisverdi på 300 000 og har tjenstlig behov for bilen, kan man faktisk kjøre over 13 300 km privat i året og fortsatt skatte mindre enn om man hadde valgt å beskatte denne som en firmabil. Dersom du kjører 5 000 kilometer privat I året med firmabilen, vil skattereduksjonen med de nye reglene være på over 12 000 kroner I året.

Den private kjøringen må dokumenteres med en elektronisk kjørebok, så dersom du enda ikke har anskaffet deg dette bør du kontakte oss i dag!