Morten-Rakke-People-Tools.jpg

Spar store beløp med oversikt over kommende vedlikehold og service

Vet du når alle dine maskiner har neste service eller behov for vedlikehold? Ved bruk av ABAX utstyrskontroll og sporing får du full oversikt over sted, timer brukt og serviceintervaller på alle små og store maskiner i bedriften.

I dag er det en rekke senarioer som gjør at service og vedlikehold blir en betydelig utgift og større enn nødvendig. Ved bruk av telematikk som ABAX5 og ABAX Utstyrskontroll blir du varslet om alt nødvendig vedlikehold på dine maskiner basert på bruk eller valgte tidsintervaller.

Følgende scenarioer kan bli dyrt

Det er ikke uvanlig at maskiner og verktøy får gjennomført vedlikehold for tidlig eller for sent i forhold til det faktiske behovet. Uten digital oversikt er det vanlig til at følgende gir uforholdsmessige høye utgifter:

  • Bytting av deler og gjennomført vedlikehold på enheter som ikke trenger dette.
  • Tidkrevende vedlikehold på grunn av stor spredning mellom utstyr og maskiner som trenger tilsyn.
  • Det kan bli dyrt når vedlikehold og servicer går i glemmeboka og utstyret slutter å virke eller garantien løper ut.

Jevnlig sjekk

Med ABAX Utstyrskontroll enkelt installert vil du få en påminner om en jevnlig sjekk. Dette er en tjeneste der du selv definerer hyppigheten på intervallene mellom sjekk eller service, ofte basert på tid siden siste service. Vi holder da oversikt over kommende vedlikehold for deg med varsling 1 måned i forveien. Dette varselet vi dukke opp i ditt oppsett, på mail eller SMS, alt etter ditt ønske.

Kartposisjon og timetall et minimum for å kunne følge opp kundene og maskinene  med serviceavtale.

Torstein Strømmen, Nasta

Bruksbasert varsling

Ved å koble til din enhet til maskinen eller kjøretøyer via strømkilde får du full oversikt over antall driftstimer av de tilkoblete maskinene. Intervallet bestemmer du selv, og så lenge vår enhet er tilkoblet med den gule kabelen vil din ABAX5 registrere all bruk med spenning høyere enn 8 Volt i 30 sekunder.

Helt enkelt god planlegging

Veien til verkstedet kan være lang. Om det er din bedrift som skal sende ut servicepersonen eller du er leier og må vente på servicepersonell til på fikse utstyret kan sette tålmodigheten din på prøve. Og planlegging kan spare deg for mye frustrasjon, tid og penger. Din ABAX Utstyrskontroll vil oppgi eksakte lokasjon gjennom gode GPS-signaler og du vet med dette hvilen av gravemaskinene på et større prosjekt det gjelde for eksempel. Med god oversikt over når de ulike maskinen trenger vedlikehold eller service vil disse gjennomføres langt mer lønnsomt og effektivt med mulighet for og planlegging. Ved hjelp av ABAX kjørebok kan du enkelt se hvilken servicebil som er nærmest for effektivitet for din bedrift og bedre kundeservice ut mot kunde.

Vedlikehold er arbeidsgivers ansvar

Mange bedrifter følger i dag service og vedlikehold opp manuelt. Sjansen er derfor også stor for at det kan oppstå glipper. Slike menneskelige feil kan bli dyre når garantien ikke lenger gjelder eller serviceoppfølginger blir glemt. Maskiner som ikke fungerer eller går i stykker går ikke kun utover bunnlinja, men de utgjør også en sikkerhetsrisiko for dine ansatte.

Riktig beløp på fakturaene

Enten du er utleier eller leietaker av maskiner og utstyr, gjør telematikk det enklere å fakturere rett beløp. Ved å kunne dokumentere antall timer utleid utstyr har vært i bruk, på en spesifikk adresse, vil du enkelt ha det nødvendige underlaget for å fakturere for faktisk bruk. Rapporten «Usage Log» gir en god oversikt for begge parter. Og når det er behov for en reparasjon, er det enkelt for begge parter å se hvor maskinen er plassert med en eksakt adresse basert på Google Maps.

Usage log 1
usage log 2

Hvor mye penger snakker vi?

Ingenting er mer irriterende enn å oppdage at man mangler nødvendige maskiner i det du er klar for et nytt oppdrag. Det kan bli dyrt å tidkrevende å miste utstyr og maskiner. Visste du at leting kostander forbundet med tapt utstyr kan stå for så mye som 14% av de ansattes arbeidstid? (Ogershok 1999) Ikke bare tar det tid å finne de tapte maskinene, du taper i tillegg inntekt på å kunne ha leid de ut på nytt eller om de var i bruk på et prosjekt. 

En rimelig garanti for deg og dine kunder

Service og vedlikehold er viktige faktorer når det gjelder garanti på maskiner og kjøretøy. Med en ABAX utstyrskontroll installert får du oversikten over behov, plassering, service og vedlikehold og du går ikke glipp av en nødvendig service enten det er tid eller bruk som er utløsende faktor. Kontakt oss hvis du vil komme i gang for bedre oversikt.

 

Ja takk til BEDRE OVERSIKT