Car driving on road through green field

Slik kutter ABAX utslipp og gjør produktene grønnere

Nå lanserer ABAX rapporten som viser hvordan selskapet jobber ambisiøst og systematisk for å redusere klimautslipp og negativ miljøpåvirkning. Vi har snakket med en av hovedpersonene. 

«Dette er et viktig arbeid som både er forankret hos og igangsatt av sentrale personer i ABAX’ ledelse. De grepene vi gjør skal skape reelle forbedringer for klima, miljø og samfunn. Samtidig skal vi ivareta selskapets mål for innovasjon, vekst og lønnsomhet,» forteller Taryn Sumpton. 

Siden 2020 har hun vært rådgiver for bærekraft i ABAX, og Taryn er en av hovedpersonene bak selskapets arbeid med klima, miljø og samfunnsansvar. 

Tar ansvar fordi det er riktig og fordi det trengs

«ABAX er et selskap som gjennom produktene allerede hjelper kundene til å ta ansvar og redusere negativ påvirkning på klima og miljø. Dette gjelder for eksempel våre løsninger som belønner ansvarlig kjøring av firmabiler. Med dette utgangspunktet er det veldig givende å få jobbe med selskapets egne og store ambisjoner for å ta samfunnsansvaret til et nytt nivå,» sier Taryn. 

Hun har utdanning innen bærekraft fra Cambridge University, og i mer enn ti år har hun også engasjert i frivillig arbeid i hjemlandet Sør-Afrika. 

«Jeg har særlig fått i oppdrag å jobbe med målet om at ABAX skal bli karbonnøytrale og at leverandørkjeden vår skal bli grønnere. Innenfor klimautslipp innebærer dette et omfattende og grundig arbeid med kartlegging og rapportering. Det viktigste er likevel å skape bevegelse mot de målene som vi har satt oss. Det samme gjelder for leverandørkjeden, hvor vi allerede har skapt betydelige forbedringer innenfor materialvalg og gjenvinning.» 

Dette – og mye mer – kan du lese om i bærekraftsrapporten som ABAX nylig publiserte. Før vi går videre, spør vi Taryn om hvorfor dette arbeidet er viktig for ABAX og hvorfor de satser så hardt på ansvar og bærekraft. 

«Det viktigste svaret er at vi mener at det er objektivt sett riktig å ta ansvar – uansett hvordan verden ser ut. Og så kan alle se at verden trenger mer av det. I økende grad ser vi også at kunder, ansatte og investorer forventer at vi har denne tilnærmingen.» 

Taryn
Taryn Sumpton

Fokus på utslipp og leverandørkjede

Taryn beskriver hvordan ABAX har organisert arbeidet: 

1. Utslipp: ABAX kartlegger utslipp på tre nivåer, med hjelp av anerkjente byråer og standarder. Først kommer direkte utslipp fra selskapets egne biler og øvrig virksomhet. Det andre nivået er kjøp av energi til bygninger og kjøretøy. Det tredje nivået av utslipp, som er størst, inkluderer ansattes pendling, forretningsreiser og utslipp knyttet til kjøp av varer og tjenester. 

«Målene vi jobber med i år, handler om hvordan vi kan få ned utslipp gjennom flere tiltak. For eksempel skal andelen elektriske og hybride firmabiler opp til 80 prosent. Selv om vi er overbevist om den positive verdien av fysiske møter, skal vi kutte i utslipp fra alle typer reiser. Og ikke minst, vi har også et mål om å kutte alt rødt kjøtt fra våre kantiner. Når det gjelder pendling har vi satt opp et belønningssystem, hvor ansatte kan sende en euro til et selvvalgt formål hver gang de velger sykkel eller kollektivtransport,» utdyper Taryn.  

2. Leverandørkjede: Her er målet å skape en grønn leverandørkjede i løpet av 2025, samt å oppfylle kravene til sosiale forhold i leverandørkjeden, som det for eksempel følger av den norske åpenhetsloven. 

«Det er denne delen av verdiskapingen vi virkelig kan styre og forbedre. Det er et rammeverk med tre bolker. For det første skal vi ha en strømlinjeformet leverandørkjede som oppfyller fremtidige krav til klima og miljø. For det andre skal vi ha et program for samarbeid med leverandørene. Og for det tredje skal vi bygge et dashoard hvor vi kan følge vår egen utvikling,» forklarer Taryn. 

Grønnere plast ga bedre brikker

Fokusområdene er materialvalg, innkjøp og sirkularitet. Dette har allerede munnet ut i flere tiltak med betydelig effekt, for eksempel når det gjelder plasten som brukes til de kjente ABAX-brikkene som står i kundenes biler.

«Etter at vi byttet til en plast med bedre miljøprofil, klarte vi samtidig å styrke brikkenes kvalitet. Samtidig har fabrikken meldt at også produksjonsprosessene er blitt bedre. Det er gode nyheter. Ved at vi har tatt eierskap til selve ABAX-brikken, kan vi også kreve å få dem tilbake. Dette har gitt oss kontroll over livsløpet til produktene, som bidrar til sirklularitet.» 

Taryn setter stor pris på familielivet på Vestfold-kysten. Gleden over nærheten til vannet deles også av arbeidsgiver. Hvert år sponser ABAX opprydding av kysten og havbunnen utenfor Larvik, utført av ansatte og lokale dykkere. Dette er en del av pengene som ABAX setter av til veldedige formål, og som fordeles mellom kontorene i Europa. 

Läs vår senaste hållbarhetsrapport

Lyst å vite mer om hvordan ABAX jobber med ansvarlighet og hvilke mål selskapet setter seg?

Se årets rapport om bærekraft