Abax, Norway. Photo by Morten Rakke

Slik er telematikk årsaken til den raske utviklingen i dagens flåtestyring

I dag er sjåførene mer vant til all datainformasjonen moderne kjøretøy genererer, og dette gir telematikken en klar merverdi i dagens moderne flåtestyring.

Financial Times publiserte nylig en artikkel om hvordan telematikken forandrer moderne flåtestyring, en utvikling de beskriver som «revolusjonerende».

For 15 år siden ble telematikk mest sett på som et verktøy for å stedfeste hvor et kjøretøy oppholdt seg, samt hvor mange kilometer som ble tilbakelagt. I dag, derimot, hvor mer sofistikerte og bedre tekniske løsninger har minsket frykten for uønsket overvåkning, har telematikken har blitt en viktig del i moderne flåtestyring.

En undersøkelse gjort av LeasePlan 2015, peker på at telematikk har blitt mer allment akseptert på grunn av alle fordelene det gir. Noen av de mest åpenbare mulighetene bruken av telematikk i flåtestyring gir, er:

  • Analysere ruter og tidspunkter for å optimere og minimere kostnader
  • Analysere kjøreatferden for å minimere forbruk av drivstoff, samt redusere risiko i trafikken
  • Analysere kjøreatferden for å redusere forsikringspremier
  • Enkel rapportering av kjørejournal i forhold til anbefalinger fra skattevesenet

Telematikk kan være et bra verktøy for både store og små bedrifter med bedriftskjøretøy. Selv for små foretak er det i dag mulig å regne inn en investering i telematikk og flåtestyring – spesielt hvis man ser på hvilke lovkrav som finnes – uavhengig av størrelsen på bedriften(f.eks. kjørejournaler/kjøre- og hviletider, m.m.).

Telematikk er en kostnadsbesparende teknikk som har kommet for å bli, og utviklingen kommer bare til å fortsette. I tiden fremover vil vi få se mange nye programmer og applikasjoner på flere forskjellige områder.

/Kjetil