IoT Nettverk Network

Slik blir telematikkmarkedet i 2021

År 2020 bød på utfordringer og muligheter i en rekke bransjer – inkludert telematikk-verdenen der ABAX er Europas nest største aktør. Her forteller vi om hvilke telematikk-trender vi forventer vil hevde seg i 2021! 

Valg av ruter og optimalisering viktigere enn noensinne 

I 2020 eksploderte e-handelen blant forbrukerne, og dermed ble det også all time high for transport- og logistikkselskaper. Vinnerne ble de aktørene som allerede hadde gode, innarbeidede leveringsrutiner på plass, eller de som evnet å snu seg raskt og tilfredsstille kundenes nye, skyhøye servicekrav. 

ABAX forventer at effekten og endringene pandemien har medført når det gjelder økt e-handel og økte krav til fraktselskaper, vil fortsette i 2021. Dermed tror vi også at historiske data over ruter og optimaliseringsløsninger som telematikkbransjen tilbyr, vil bli viktigere enn noensinne for transport- og logistikkselskaper i tiden fremover. 

More details of historic trips in map
Optimaliser kjørerutene ved å analysere turhistorikk

Økte servicekrav til telematikk-bransjen 

I 2020 ble det utfordrende å avholde fysiske møter, men ikke desto mindre viktig at kunder følte seg sett. Det gjelder også telematikk-bransjen, der flere aktører satser på digitale møter. ABAX sitt kundesenter holder åpent 24/7. I tillegg til at vi alltid er tilgjengelige på telefon og e-post, avholder vi nå digitale møter i utstrakt grad for å møte og bistå kundene våre på best mulig måte. Dette er en trend vi forventer vil fortsette i 2021. 

Nytt syn på betydningen av telematikk 

I takt med at hele arbeidsplasser, byer og land stengte ned i 2020, har stadig flere mennesker prøvd seg på og behersket nye, digitale møteplattformer som eksempelvis Teams. Dermed har også terskelen for å bli nysgjerrig på og kjent med telematikk-løsninger blitt lavere. Mange har rett og slett oppdaget at relativt enkle tekniske løsninger kan by på flotte fordeler som gjør arbeidsdagen vår mer effektiv.  

I 2020 fikk telematikk-bransjen større betydning enn noen gang. Vi tilbyr løsninger som hjelper deg å digitalisere den daglige driften, optimalisere leveranserutene for leverandører og ikke minst – lar deg administrere transportvirksomheten fra hjemmekontoret! 

Les også om hvordan du kan bli en smartere bedrift med ABAX IoT nettverk

McKinsey har publisert tall som viser at e-handel hadde en 10 års vekst i løpet av en 3-måneders periode i 2020, og kundene krever å få varene stadig raskere. Spørsmålet er hva en slik økning i fraktmengde gjør med miljøet vårt? Med telematikk kan man måle hele flåters utslipp, redusere kjøretøyenes tomgangskjøring og effektivisere kjøreruter slik at drivstofforbruket blir minimalt. Dermed forventer ABAX at telematikk vil spille en stadig større rolle i tiden fremover – ikke bare når det gjelder å bistå hele el-flåter, men også i bedrifter som er opptatt av «det grønne skiftet». 

Skifte fra 4G til 5G nett 

I 2020 skjedde det et skifte fra 4G til 5G nett mange steder. Ting kan tyde på at år 2021 blir året da europeiske telematikk-leverandører beslutter om de skal gå videre med oppgraderinger fra 3G til 4G. Levetiden til en telematikk-enhet er fem år eller mer, og enhetene installeres som regel i et langtidsperspektiv. 

Selskaper gjenopptar satsinger og investeringer 

I 2020 var vi vitne til at mange transport- og logistikkselskaper kuttet ned på investeringer og prosjekter, eller også satte dem helt på hold. Oppstarten av vaksinasjonsprogram i 2021 har skapt positive forhåpninger, og dermed kan det forventes at selskap gjenopptar investeringsplaner i flåter og telematikkprodukter for å effektivisere driften og styrke avkastningen. 

To ord som beskriver utviklingen av menneskers måte å leve på i 2020, er effektivisering og autmatisering.

McKinsey

Mennesker sløste ikke bort tid på reising, man avholdt videokonferanser. Man sløste ikke bort tid på pendling, man hadde hjemmekontor. Og man sløste ikke bort tid på å gå i butikken, man bestilte varer på døra.  

Når pandemien er over, vil trolig noe av levemønsteret vårt gå tilbake til det gamle gode. Det er likevel grunn til å tro at vi til en viss grad beholder noen av endringene som har effektivisert og automatisert livene våre i 2020 både gjennom 2021 og for all fremtid. 

 

Kilde:

McKinsey-rapport

Send meg et tilbud

Vi vil gjerne sende deg et uforpliktende tilbud.

Ja, takk!