morten.jpg

Slå et slag for miljøet

Daglig hører vi uttalelser om hvor viktig det er å tenke på miljøet. Nesten hver gang en politiker uttaler seg kommer det en påminnelse om at miljø er viktig. Når en journalist stiller spørsmål om miljø til hvermansen på gaten, fremstår vi med tydelighet og troverdighet når vi understreker hvor viktig miljøet er for hver enkelt av oss. Samme melodi hører vi fra næringslivet.

Men det er nok en avstand mellom liv og lære.

Når det kommer til de daglige beslutninger i hverdagen, er det økonomi som teller mest. Miljøet er viktig, men penger er penger. I E24 sto det i dag 13. april 2010 en artikkel med overskriften "Miljø selger ikke". Med referanse til en undersøkelse Opinion har gjort for Finn. Her kommer det frem at når vi kjøper bil så er ikke miljøet engang med blant topp tre av ting som vurderes.

Spesielt når det gjelder bil finner jeg dette oppsiktsvekkende. Gjennom ihvertfall de siste 25 år har det vel knapt gått en dag uten at de skadelige miljøkonsekvenser ved bilbruk har vært diskutert. Katalysator på bensinbiler ble innført i 1989 etter langvarig diskusjon. Avgiftspolitikken rundt biler har dreiet seg stadig mer om miljøargumenter. Dette tiltross tenker vi ikke miljø ved valg av bil.

Hva er det da som skal til for at vi skal tenke miljø i det daglige. Undersøkelsen viser jo at det er mest tomme ord. Påvirkning gjennom media og via avgifter gir ikke utslag på vurderingene vi tar når vi skal gjøre våre valg. Da er det penger og de private behov som veier tyngst. Det må riktig nok sies at avgifter spiller noe rolle, all den tid de gir utslag på prisen.

Hvordan skal vi gå frem for å få gjort noe for miljøet? Jeg tror nøkkelen ligger nettopp i penger. Det må være lønnsomt å være miljøvennlig. Miljøtiltak som koster penger blir det lite av. I dette ligger det en politisk oppgave. Man bør gå fra å avgiftsbelegge alt som kan være negativt, til å premiere det som er positivt.

Næringslivet kan allerede i dag gjøre mye for miljøet ved enkle kostnadsbesparende tiltak. En av våre største bilbrukere er nettopp næringslivet. Vi ser lastebiler og varebiler over alt. Som kjører frem og tilbake mellom forskjellige oppdrag. Dersom denne bilbruken hadde blitt styrt bedre ville totalt utkjørt distanse bli redusert, bedriftene ville spare penger og miljøbelastningen kunne reduseres. ABAX elektronisk kjørebok har også en funksjon for flåtekontroll. Ved å ta i bruk denne type systemer kan man se hvor nærmeste egnede medarbeider for et oppdrag befinner seg, og redusere kjøredistansen til oppdrag.

Vi har sett mange eksempler på at systemet reduserer kjørelengde, tid i bil og responstid til oppdraget. Resultatet er bedre kundeservice, reduserte kostnader og mindre miljøbelastning. Enkle tiltak i det daglige, med store positive konsekvenser.