Abax-traengselskatt-och-driving-behaviour.jpg

Skattekontroller også i Danmark

I Norge har skattemyndighetene vært aktive med kontroller rundt privat bruk av yrkesbiler i flere år. Bl.a. med kontroller rundt kjøpesentre og hytteområder. Dette skjer ikke bare Norge, men også i de andre skandinaviske land. I Sverige ser vi stadig kontroller bl.a. rundt golf- og fotballbaner. I Danmark har man gått et skritt lengre med «Totalkontroll» i samarbeid mellom skattemyndighetene og politiet.

Samme hovedprinsipp i de skandinaviske landende

For oss som arbeider med dette i alle de skandinaviske landene, ser vi at skattemyndighetene tenker ganske likt. Og selv om regelverket i det enkelte land varierer noe, er hovedprinsippet det samme: Dersom du benytter arbeidsgivers bil privat så skal du fordelsbeskattes.

Omvendt bevisbyrde i skattesaker

Vi har ofte hevdet at i skattesaker praktiseres en omvendt bevisbyrde. I Danmark er dette for alle praktiske forhold nå fastslått i en dom fra Østre Landsrett. Ved en kontroll fant skatteetaten noe som ble betegnet som «innkjøp til den private husstand». På dette grunnlag la skattemyndighetene til grunn at bilen var benyttet privat, og ila brukeren av bilen skatt tilbake til tidspunktet hvor bilen var anskaffet.

Når dette kom for retten konkluderte domstolen med at det var brukeren som måtte dokumentere at bilen ikke hadde vært brukt privat. Siden brukeren ikke hadde dokumentasjon på dette fikk skattemyndighetene medhold i full fordelsbeskatning fra det tidspunkt som selskapet anskaffet bilen.

Denne saken er også omtalt på PWC sine hjemmesider. Her slår PWC sin skatteekspert John Cederskjold Kierans fast: 

«Det eneste håndfaste bevis, som domstolene i praksis anerkender, er en korrekt ført kørebog. Kørebogen skal være ført løbende, for domstolene accepterer kun yderst sjældent rekonstruerede kørebøger.»

John Cederskjold Kierans

Like holdninger i Norge

Samme holdning ser vi også fra norske myndigheter, hvor det eneste som omtales i Lignings-ABC som god nok dokumentasjon er en korrekt ført kjørebok.

Send meg et tilbud

Vi vil gjerne sende deg et uforpliktende tilbud.

Ja, takk!