Skatteetaten på offensiven

Dersom du fortsatt er en av de få som skriver manuell kjørebok, så bør du så også skrive ned tur informasjon når du starter turen, ellers kan det bli dyrt! Skatteetaten er på offensiven om dagen!

I September hadde Skatteetaten og andre offentlige etater kontroller av biler langs veien, deriblandt Skatt Øst som kontrollerte biler på Risløkka ved Oslo. Totalt ble 1998 kjøretøy kontrollert, ingen slapp forbi uten å bli sjekket.

«- Vi er til sammen 70 kontrollører i sving. Vi kommer fra politiet, Statens vegvesen, tollvesenet, justervesenet, Skatt øst og Forsvarets forskningsinstitutt. Vi sjekker alle, og vi sjekker alt»

http://www.osloby.no/nyheter/Alle-biler-sjekkes-pa-Ostre-Aker-vei-na-7720516.html

På slike kontroller er skatteetaten selvfølgelig ute etter å kontrollere om det kjøres privat med yrkesbilen, og da må kjøreboken kontrolleres for å bekrefte eller avkrefte om man kjører privat eller i næring. Har man elektronisk kjørebok, er det lett å bevise at man er på vei til eller fra jobb, men de færreste med en manuell kjørebok klarer det. Jeg har enda til gode å snakke med noen som fører manuell kjørebok OG som noterer start-adresse og starttidspunkt FØR de kjører neste tur. De flinkeste fyller som regel ut kjøreboken på slutten av dagen….

I løpet av det siste året har jeg vært i kontakt med en rekke bedrifter, som nå er blitt kunder, som har fortalt at de har blitt lignet for fri bil etter tilsvarende kontroller. De har, som mange andre, innsett at å investere i elektronisk kjørebok er en billig forsikring for både bedrift og ansatt. Så, dersom du ikke er en av få som klarer å føre en korrekt manuell kjørebok, ta kontakt med oss hos ABAX!

\Geir Andre Lie