Mann-foran-bil-kjorebok-og-kjoregodtgjorelse-paa-mobil.jpg

Satser for kjøregodtgjørelse 2018

Den 22. juni 2018 ble Statens satser for kjøregodtgjørelse endret. Her finner du alle satser for kjøregodtgjørelse 2018.

Dette er Statens satser for kjøregodtgjørelse 2018

Hvis du kjører din egen bil i arbeid har du krav på kjøregodtgjørelse fra arbeidsgiveren din. Her finner du Statens justerte satser for kjøregodtgjørelse gjeldende for 2018. 

Privatbil

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,10 kr til 3,90 kroner per kilometer
  • Skattefri sats 3,50 kroner per kilometer

El-bil 

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,20 kroner til 3,90 kroner per kilometer 
  • Skattefri sats 3,50 kroner per kilometer

Bil i Tromsø 

  • Kjøregodtgjørelse justert fra 4,20 kroner til 4,00 kroner per kilometer 
  • Arbeidstakere som har arbeidssted i Tromsø har tidligere hatt en egen bestemmelse i statens særavtale om et tillegg på 0,10 kroner per kilometer. Denne er nå fjernet og erstattet av en egen bestemmelse som ikke bare gjelder Tromsø, men også generelt for arbeidstakere som fyller drivstoff hvor bomavgiften er inkludert i drivstoffutgiften. De som fyller drivstoff i Tromsø vil fortsatt kunne få 0,10 kroner ekstra per kilometer etter særavtalen

Over 10.000 kjørte kilometer

  • Tidligere fikk man en sats på 3,45 kroner per kilometer når man kjørte over 10.000 kilometer. Denne er nå fjernet og satsen er lik under og over 10.000 kilometer: 3,90 kroner per kilometer.  

 

Les hvorfor eiendomsmegler Øyvind Gunhildstad bruker kjørebok fra ABAX.

Kilde: Skatteetaten.no