Abax-worker-MRakke-111.jpg

Sammenkobling av data – Fy, Fy

Vi får stadig spørsmål fra kunder om mulige bruksområder for data fra en elektronisk kjørebok. Ønsket er å kunne koble data fra et system sammen med et annet, for på den måten enten å kunne gi en tilleggsverdi til kunde, føre kontroll med om dataene fra de to systemene samsvarer eller andre typer kontrolltiltak.

Et nylig eksempel var en kunde som ønsket alkolås i bilene koblet sammen med elektronisk kjørebok. Alkolås er positivt, da det vil forhindre kjøring i alkoholpåvirket tilstand. Elektronisk kjørebok er for mange blitt en nødvendighet for å sikre at man har tilfredsstillende kontroll og dokumentasjon av bilbruken. Men dersom man kobler de to systemene sammen, og lagrer data fra en alkolås i en elektronisk kjørebok, er dette et lovbrudd fra arbeidsgiver. Iht. Personopplysningsloven er dette sensitive data, og man må da ha hjemmel iht. Personopplysningsloven § 9. Her er Datatilsynet klare på at slik hjemmel ikke vil foreligge i et arbeidsforhold.

Vi ser også andre tilfeller av at man ønsker å koble data sammen, bl.a. opp mot ordre- og fakturasystemer. Igjen er dette ting som kan virke fornuftige, men man starter å bruke opplysningene til et annet formål enn det de er innsamlet for. Når kjørebokdata legges inn i et ordre-/timeregistreringssystem, får man raskt en direkte kobling mellom kjøreboken og timelister. Igjen har man en utfordring i forhold til Personopplysningsloven. Datatilsynet er klare på at det å benytte en elektronisk kjørebok til å kontrollere ansattes timelister ikke er lovlig.

Selv om denne kontrollen kanskje ikke er formålet med sammenkoblingen, ender man allikevel fort i en situasjon hvor dette blir konsekvensen.

Vi var nylig i et møte med en kunde hvor også representanter fra fagforeningen var til stede. Representanten fra fagforeningen hadde også sett denne faren, og var sterkt i mot å innføre et system med slike koblinger mot ordre og timeregistrering. Ved innføringen av denne type systemer er det viktig å spille på lag med de ansatte, og respektere saklig begrunnede motforestillinger.

Det er en forskjell på kontroll og overvåkning, denne grensen må respekteres. Vi vil derfor fraråde brukere av denne type systemer til å utfordre disse grensene, men å benytte systemene til det formål de er ment for.

Sammenkobling av data er Fy, Fy.