ABAX-MRakke-039

Privatkjøring med yrkesbil kan tillates men ikke kreves!

Kan de ansatte kreve å benytte bilen privat til det de måtte ønske?

Etter at de nye reglene for yrkesbiler trådte i kraft i januar har jeg fått mange spørsmål fra bedriftsledere som frykter for økte utgifter ved at de ansatte skal få benytte yrkesbilen privat; kan de ansatte kreve å benytte bilen privat til det de måtte ønske?

Alle i vår bransje vet at det er store driftskostnader knyttet til bruk av bil i arbeid. Når de ansatte nå kan benytte seg av yrkesbilen også til privat bruk, frykter mange at kostnadene blir for store.

Selv om man nå har muligheten til å benytte yrkesbilen privat, kan ingen kreve å benytte seg av regelverket. Endringen i regelverket er ment for å gjøre noe med problemene rundt kjøring/levering i barnehage, små ærender på vei til og fra jobb osv, ikke for at ansatte nå skal slippe å ha en privat bil.

Bedriften setter selv grensene for hva de ønsker å åpne for av privat bruk av yrkesbil.

For å hjelpe våre kunder sette rammene for privat kjøring, har jeg laget en mal på bilpolicy som du finner her:

Jeg tror at de aller fleste bedrifter vil dra nytte av at de ansatte får benytte bilen til små ærender på vei til og fra jobb slik at de får kabalen hjemme til å gå opp. Men jeg tror også at uten noen form for begrensninger og avtaler, vil det nye regelverket svi mer enn det smaker for mange.

Så mitt råd er å være i forkant og sett rammene for hva både bedrift og ansatt kan leve med!

/Geir Andre