ABAX is keeping track of data privacy

Personvernrapporten 2010

Datatilsynet har i dag lagt ut Personvernrapporten 2010. Dette ses på som Datatilsynets årsmelding. Interessant lesning for alle som er opptatt av personvern i dette landet.

På side 18 står det også en liten notis relatert til elektroniske kjørebøker. Med overskriften "GPS-sporingen skremmer". Datatilsynet har gjennom det siste året fått henvendelser fra arbeidstakere rundt bruk av GPS-teknologi i biler. Flere arbeidstakere har uttrykt bekymring rundt slike systemer og mener dette er overvåkning.

Bruken av systemene er hjemlet i personopplysningsloven §8, og er således "stuerene" i forhold til lovverket. Det som er vesentlig er imidlertid at systemene benyttes til det de er innført for, og ikke noe annet. Her er det bedriftenes internkontrollsystem som må regulere hvordan systemet benyttes. Så lenge bedriften har rutiner for dette, og overholder personopplysningslovens bestemmelser, er bruken av slike systemer til stor nytte for både bedriften og de ansatte.

Det jeg imidlertid stadig opplever er ansatte som er forbannet på løsningen, ikke grunnet overvåkning, men fordi de ikke lengre kan benytte yrkesbilene privat uten å skattelegges for dette. I møter med Datatilsynet har vi også fra den siden fått høre at de er klar over at personopplysningsloven i noen tilfeller benyttes som argumentasjon for å beholde et skattefritt gode.

Da er det godt å notere seg at både Datatilsynet, og fagforeninger vi har snakket med, er helt klare på at de ikke vil forsvare de ansattes "rett" til å snyte på skatten. Det skulle bare mangle, men det gjør også at argumentasjonen mot systemet vil dreie seg om personvern, uansett den egentlige årsaken.

Det er viktig at personvernet ivaretas på en god måte, derfor har jeg en løpende dialog med Datatilsynet rundt ABAX' sine løsninger for å sikre at vi er innenfor gjeldende regelverk. Men når du kommer opp i diskusjoner rundt personvern og denne type løsninger, så still deg selv spørsmålet om hva som er den bakenforliggende årsak til eventuell motstand mot systemet. Det er mulig du blir overrasket over svaret.