Morten-Rakke.jpg

På jobb med overnatting, hva kan jeg bruke yrkesbilen til?

I forrige uke skrev jeg om bindende forhåndsuttalelser og hvordan de kan gi klare svar på tolkningen av regelverket. Et tema som ofte dukker opp når jeg er i kontakt med kunder er hva regelverket sier om bruk av yrkesbilen når man er på jobb hvor man overnatter utenfor hjemmet. Det er stor usikkerhet om man kan bruke bilen til butikk, kino, treningssenter etc. når man er på reise. I sommer hjalp jeg en kunde med en søknad om en bindende forhåndsuttalelse rundt denne type spørsmål, og selv om uttalelsen kun gjelder for den som har søkt om den, så gir den en god pekepinn på hvordan regelverket tolkes.

Når det gjelder kjøp av mat på vei til og fra jobb/overnatting så var konklusjonen at

«Bruk av Selskapets biler på yrkesreise vil ikke medføre plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd, når mat kjøpes ved stopp på vei til eller fra arbeidssted (ikke merreise) og heller ikke når kjøp av mat medfører nødvendig omkjøring (nødvendig merreise).»

Så dersom man kjører innom en butikk på vei til eller fra arbeidsstedet, vil det ikke bli ansett som en privattur, selv om man må kjøre en omvei for å komme seg til butikken.

Når det gjelder kjøring innom treningssenter, kino etc. så var konklusjonen identisk:

«Bruk av Selskapets biler til yrkesreise hvor det skjer stopp for treningsformål på vei til eller fra arbeidssted (ikke merreise) vil ikke medføre plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd. Bruk av bilen til treningsformål som innebærer omkjøring (merreise) er privat bruk og arbeidsgiveravgift skal beregnes med grunnlag i standardregelen i skatteloven § 5-13.»

 «Bruk av Selskapets biler til yrkesreise hvor det skjer stopp (ikke merreise) for kinobesøk eller annet sosialt formål på vei til eller fra arbeidssted medfører ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd. Bruk av bilen til slike sosiale formål som innebærer omkjøring (merreise) er å anse som privat bruk og arbeidsgiveravgift skal beregnes med grunnlag i standardregelen i skatteloven § 5-13.»

Er treningssenteret eller kinoen er på vei til eller fra arbeidsstedet, vil det altså ikke bli ansett som en privatreise. Men når man må kjøre en omvei for å komme seg dit, er det en privatreise som vil utløse full firmabilbeskatning.

Forhåndsuttalelsen i sin helhet kan leses her.

 

/Geir Andre Lie