Mapa

Overvåking av gods transportert med jernbane? Med ABAX er det mulig!

Hos ABAX tar vi våre kunders behov på alvor og påtar oss ulike utfordringer for å oppfylle deres krav. Dette var også tilfellet med en av våre kunder, et internasjonal spedisjonsfirma som ønsket å teste ulike metoder for overvåking av containertransport til og fra Kina. 

Når vi utvikler våre produkter, lytter vi til kundene våre og svarer på markedets behov. Vi hadde merket oss en økning i bruken av jernbanetransport og bestemte oss derfor for å gjennomføre et eksperiment i samarbeid med kunden. Målet var å overvåke gods som ble transportert med jernbane fra Polen til Kina og tilbake igjen. Pilotprosjektet vi gjennomførte, ble en suksess. 

Oppdraget

Kunden er et internasjonalt spedisjonsfirma med en portefølje som blant annet omfatter godstransport med jernbane. Før kunden ønsket å prøve ut den første godstransporten til Kina, hadde de en visjon: de ønsket å gi sine kunder muligheten til å overvåke forsendelsene under hele transporten. De ønsket ikke å nøye seg med opplysninger om når containeren ble sendt fra Polen, når den ankom destinasjonen, og når den kom tilbake til Polen igjen. 

Hvilke komplikasjoner og risikoer innebærer transport uten GPS-sendere?

  • Ingen informasjon om ankomstdato for varene
  • Ingen informasjon om eventuelle tyverier
  • Ingen informasjon om forsinkelser
  • Ingen mulighet til å informere kundene om forsinkelser
  • Stress

Et eksperiment for det 21. århundret

Eksperimentet vårt gikk ut på å overvåke containere sendt med jernbane fra Polen til Kina. Transporten tok 41 dager tur-retur. Takket være ABAX Utstyrskontroll kunne godset lokaliseres kontinuerlig på dets 9 000 km lange reise hver vei. 


Fremtidens løsning

Den nye Silkeveien er en jernbanestrekning som er et alternativ til luft- og sjøtransport til og fra Kina. ABAX utstyrsenheter muliggjør full overvåking av transporten, og gods som transporteres på denne måten, kan nå frem til kundene til rett tid. Ved forsinkelser – ofte uforutsette – er det fint å kunne informere kundene og planlegge arbeidet uten stress og uten tap. 
ABAX Utstyrskontrollenheter sender et posisjonssignal hver 12. time, uten hensyn til om GSM-systemet er oppe eller ikke. Ved manglende GSM-dekning lagres dataene i enheten og sendes så snart et GSM-signal er tilgjengelig, uavhengig av hvor i verden enheten måtte befinne seg. 
Fordelene kundene får ved å bruke ABAX utstyrskontroll til overvåking av containere, er omfattende.

Dette er noen av dem:

  • Mer nøyaktig planlegging av transporten
  • Informasjon om forsinkelser
  • Optimalisering av arbeidet
  • Streng kontroll med godset
  • Tilgang til nøyaktige rapporter

Med GPS-utstyret fra ABAX blir administrasjon av containere og jernbanevogner enkelt. Du vil alltid vite nøyaktig hvor de befinner seg. ABAX Utstyrskontrollenheter kan fungere i flere år med energibesparende innstillinger og internt batteri med forlenget levetid.

Utfallet av testen

Pilotprosjektet vi gjennomførte, var en suksess. Godsets og containernes posisjon var synlig under hele transporten. EQ- signaler ble etter kundens ønske sendt hver 12. time i samsvar med fabrikkinnstillingene. 
Dette første eksperimentet med godstransport med jernbane innfridde vår kundes forventninger på alle måter. Vi er overbevist om at ABAX Utstyrskontroll vil gi deg mulighet til å overvåke alt gods som sendes i containere med jernbane, og med den kapasiteten våre GPS-sendere har, vil dette utstyret bli et avgjørende bidrag til utviklingen av denne typen transport.
 

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo