Skatteregler-foer-foeretagsbilar-och-privatbilar.jpg

Om å feie for egen bildør

Av Pål Kamfjord

De siste årene har skatteetaten strammet inn på bruk av yrkesbil privat, og en rekke bedrifter og ansatte har fått problemer under bokettersyn når kjørebøkene ikke ble godkjent. Både bedrifter og ansatte har måttet betale store beløp til staten, og bevisbyrden ligger hos bedrift og den enkelte ansatte. I tillegg gir regelverket slik det er i dag rom for synsing, og praktisering av regelverket varierer fra skatt-Sør til skatt-Nord, og fra Skatt-Øst til Skatt Vest.

At det å disponere firmaets bil skal sees på som et gode, og følgelig er skattepliktig er de fleste enige om. Det å la være å skatte for bil som benyttes privat er likestilt med å stjele fra felleskassa, og dette skal ikke aksepteres. Skatteetaten regner med at det blir jukset med yrkesbil for 4,5 milliarder kroner årlig, og tiden hvor det var et akseptert «gode» for de ansatte er forbi.

Stor forskjell mellom kommunale foretak og private bedrifter

Men hvordan praktiseres dette i det offentlige? Feies det for egen (bil)dør? Min påstand er at dette ikke er tilfelle. Det kan legges fram tresifret tilfeller der private bedrifter er tatt i bokettersyn og blitt straffet for manglende eller dårlige kjørebøker, straffen har rammet både den ansatte og bedriften. Etter å ha lest 20 kommunerevisjonsrapporter virker det klart at også kommunale foretak blir bedt om å legge fram kjørebøker, forskjellen er at straffen på det strengeste har begrenset seg til «en anbefaling» om innføring av kjørebok.

 

Høye regninger med manglende kjørebok 

Under en kontroll i Trondheim ble 27 private firmaer sjekket for kjørebøker. Kun 3 hadde dokumentasjon som ble godkjent av skatteetaten. 24 firmaer fikk til sammen en regning på 5,2 millioner kroner, dette ble betalt både av firmaene og av de ansatte.


Dårlig kontroll av bruk i det offentlige

Stat og kommune har enorme bilparker, men mangler i de fleste tilfeller kontroll på bruk. Det oppleves som urettferdig at det private næringsliv blir jaktet med stadig mer aggressivitet (bush-kontroller etc), mens det offentlige ved en kontroll ikke løper annen risiko ved ulovlig bruk av arbeidsgivers bilpark enn en «anbefaling».

Pål Kamfjord

Hvem sjekker kommunens kjørebøker?

Hvem er det så som er ansvarlig for å undersøke kommunenes kjørebøker? Utrolig nok er det kommunen selv i form av skatteoppkreveren. Det er de samme personene som sjekker de private selskapene som sjekker kommunen. Det er det samme regelverket som gjelder. Men det er så langt bare det private næringslivet som har måttet betale regningen for tapte skatteinntekter. Vi snakker her om et klassisk «bukken og havresekken» scenario.

Når det kommer til bilparker havner kommune og stat helt i toppskiktet når det kommer til antall biler i bilparken. I en av kommunene i Vestfold disponerer hjemmehjelp/omsorg alene godt over 100 biler. Er det noen grunn til å tro at denne kommunes tjenestebiler benyttes mindre privat enn i et privateid firma med over 100 biler? La oss få se på kjørebøkene! For i følge regelverket og skatteetaten er kommunen skyldig i privat bruk, med mindre de kan bevise det motsatte.

Send meg et tilbud

Vi vil gjerne sende deg et uforpliktende tilbud.

Ja, takk!