new tracking units

Nye sporingsenheter lønner seg

Hvorfor er det lønnsomt for deg at ABAX utvikler fremtidens sporingsenheter? Vi har forbedret vår lønnsomhetskalkulator, så du kan se selv hvor mye du sparer. 
 

Er det forskjell på sporingsenheter? 

Det er mange aktører og tilbydere av sporingsbrikker for de fleste av bedriftens eiendeler som: biler, verktøy og maskiner. Men hvordan vet du om det er verdt å betale mer for noen av disse? Stikkordet er kvalitet. 

Det er vanskelig å se innmaten som kunde, men forskjellen ligger i utviklingen av komponenter og software, der høy kvalitet gir mer nøyaktige og hyppige posisjoner. Resultatet er at og du unngår å miste turer eller annen viktig i data i dine lister. Og lister uten hull er avgjørende for et eventuelt bokettersyn, der hver tur teller. 

 

En del av noe større 

Noen tilbydere har produkter som løser alle sporingsbehov en bedrift måtte ha, det være seg biler, utstyr eller maskiner. Ved å ha alle bedriftens eiendeler knyttet sammen i et større, globalt nettverk vil enhetene plukkes opp og avgi et signal hyppigere enn for mindre aktører.  

Ved å integrere dine øvrige system som lønn, parkering, bompenger og faktura vil du ha alle bedriftens verdifulle data på ett sted slik at det er enklere å holde oversikt samt at det meste går av seg selv.  

Les mer om ABAX Toll Charge 

 

Bilflåten er verdifull 

Bilene er en kostbar del av bedriftens eiendeler og det er nettopp derfor det er mye penger å spare. Flere av våre kunder forteller at de ble overasket hvor mye penger de sparte ved bruk av telematikk. Her er faktiske tall en av våre større kunder brukte på EN UKE kun på tomgangskjøring. Med andre ord er det mye penger å spare!

Picture from interface about idling savings

 

Les mer om ABAX Access kjørebok og verktøysporing i ett 

 

Mye mer enn kjørebok 

Med de beste løsningene innen telematikk kan du måle mye mer enn antall kjørte kilometer. Med en hel serie av tjenester i en og samme løsning, vil du kunne dra følgende fordeler av gode sporingsenheter i din bedrift.

 • Oversikt over hvilke biler som blir brukt av hvem  

 • Planlegge kommende service og EU-kontroller  

 • Oversikt over sjåførenes føreradferd, slik som tomgangskjøring  

 • Brukslogg på maskiner og utstyr 

 • Varsel om maskiner på vei ut av angitt område 

 • Lokalisere verktøy og utstyr med utstyrskontroll  

 • Alle enheter godt synlig i ett og samme kart 

 • Tilgang 24/7 med app 

 

Hvor mye sparer du?  

Vi vet at bedriftskunder som bruker IOT-systemet til det fulle blir overrasket over hvor mye tid og penger de sparer. Ved å ta i bruk ABAX Føreradferd vil du tydelig se hvilke poster som er dyre for din bedrift, slik som eksemplet med tomgangskjøring over. 

 

Dette er poster der kundene oppgir at de sparer penger: 

 • Lavere drivstoffutgifter  

 • Færre ulykker og bøter  

 • Bedre kontroll over lokasjon til utstyr og maskiner  

 • Mer effektiv av- og pålossing  

 • Full oversikt over privat kjøring blant ansatte  

 • Kontroll over kommende service og vedlikehold på biler og maskiner 

 

Reduser utgiftene

Prøv vår lønnsomhets kalkulator, og se selv hvor mye du sparer.

Se hvor mye du kan spare

 

Enkelt å bytte 

Det kan virke tidkrevende å bytte sporingsenhet, men visste du at dette er enkelt å gjøre selv? Bilene trenger hverken settes inn på verksted eller krever spesialverktøy. Og dersom du trenger hjelp underveis tilbyr vi døgnåpen kundeservice.

 

Tiltak du kan få ut av sporingsdata

Men hvordan utnytter du alle nyttig data og innsikt du får i løsningen om til handling? Innsikten lar deg grave dypere i områder der kostnadene ser ut til å øke eller effektiviteten synker. Denne innsikten kan du benytte for å gjøre tiltak.   

 

Dagens kunder har gjort følgende tiltak basert på data fra bilflåten:  

 • Oppstart av førerpolicy - Senker drivstofforbruk og vedlikeholdsutgifter grunnet slitasje på bilene.  

 • Opprette varsel for førerløse turen. 

 • Optimalisering av ruter ved hjelp av historiske ruter.  

 • Sjåfører må dekke eventuelle farts- eller parkeringsbøter ettersom man kjenner fører av bilen. 

 • Kundene får varsler ved eventuelle forsinkelser 

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo