Kvinnelig sjåfør i van

Nye skattesatser for firmabil fra 2020

Nytt år innebærer også nye satser. Endringene for skattefri bilgodtgjørelse forblir uendret, mens fordelsbeskatningen for fri bil øker. Her kan du lese om hva dette innebærer for deg med firmabil. 

Beregningen av fordel for firmabil øker

For biler som eies eller leases av arbeidsgiver øker summen som blir ansett som inntekt fra 1. januar. De nye satsene gir en høyere skattepliktig fordel i 2020. Fordelen med å ha firmabil gir en inntekt som er skattepliktig og som settes i prosent etter bilens verdi eller listepris som ny.

Nye satser

Gammel beregning var 30 % av bilens nypris med fordel inntil kr 308 500, den nye summen for 2020 er satt til kr 314 400. Prosentsatsen med 20 % av overskytende listepris forblir uendret. Dette gir kr 1 770,- i økt lønnsinntekt sammenlignet med 2019 for biler som har en verdi under kr 314 400.

Eldre biler

Fordelene for deg med eldre biler i flåten er mer gunstig. For biler som er 3 år eller eldre og hvor bruken (yrkeskjøringen) overstiger 40 000 (km) i løpet av et inntektsår, skal disse beskattes med 75 % av bilens listepris som ny.

Regler for elbil

Fordelene for elbil er mer gunstig og det er 60 prosent av bilens listepris som ny som er gjeldende.

Skattefri kilometergodtgjørelse

Satsen på kr 3,5 per kilometer er uavhengig av kjørelengde, og summen er den samme for elbil som bensin eller diesel. I Statens reiseregulativ er kr 4,03 per kilometer som er gjeldene, dette gir en differanse på kr 0,53 som skal beskattes.

Strenge krav til dokumentasjon av yrkesbil

Dersom du har gått til innkjøp av nye biler er det viktig å har kjørebok i alle bilene. Mangelfull dokumentasjon kan bli dyrt, men du kan enkelt bestille ytterligere enheter i dag.