Nye skatteregler gir lettelser og hodebry!

I 2016 vil vi mest sannsynlig få de største regelendringene på mange år i forhold til skatteregler for de som bruker bil i arbeid. Det nye regelverket åpner blant annet for å beskatte faktisk privat bruk for førere av yrkesbiler og en tydelig grense for sporadisk bruk.

Vi ønsker de nye regelendringene hjertelig velkommen og tror at de nye reglene vil løse mange problemer for våre kunder. Det at man i fremtiden faktisk kan kjøre innom butikken, hente barn i barnehagen eller ta yrkesbilen på fotballkamp, uten at man må beskatte yrkesbilen som firmabil, vil lette på mange sin hverdag.

Men der de nye reglene gir lettelser for våre kunder, gir det oss i ABAX litt hodebry. For at vi skal være sikre på at kjøreboken overholder myndighetenes krav også i fremtiden, må vi nå lage en mengde tilleggsfunksjoner i kjøreboken. Det må tilrettelegges for beskatning av enkelte privatturer, beskatning av omveier med private formål og lages nye rapporter og smidige løsninger for at både ansatte og bedrift lettest kan holde oversikt over de nye elementene.

Heldigvis tok vi et stort grep for en stund tilbake, hvor vi bygde om hele systemet slik at systemet følger fører og ikke bil. Konkurrentene våre leverer fortsatt tilsvarende system som vi hadde tidligere, hvor kjøreboken følger bilen. I dag gir denne måten å løse det på hovedsakelig problemer når det kommer til personvern, men fra 1. januar 2016 vil en slik løsning ikke være godt nok for å behandle de nye utfordringene regelendringene gir.

Med vårt system vil det være lett for fører å markere de turene som er private i sin egen kjørebok. Administrator kan da enkelt kjøre en rapport som viser antall private turer kjørt per ansatt, og hvor mye vedkommende skal ha i påslag på lønnen for disse turene. Med andre løsninger vil alle turer og kommentarer legges på bilen, men det er den ansatte som skal betale skatt, ikke bilen!

I tillegg til rene private turer må vi også ta høyde for omveier som skal beskattes. For eksempel når man kjører direkte fra kunde til bosted, vil dette være en yrkesreise som ikke skal beskattes. Men dersom man kjører en omvei på 2 km for å hente barna på skolen, skal disse 2 kilometerne beskattes.

Det må også lages funksjoner for sporadisk bruk som gir et godt bilde på antall turer og antall kilometer kjørt.

Alt dette vil det jobbes på spreng med frem til nyttår, så vi kan rulle ut ny funksjonalitet så fort regelendringene trer i kraft. Jeg kan love at når våre kunder setter seg i bilen på nyåret, kan de være 100% sikre på at kjøreboken de har montert i bilen er i samsvar med gjeldende regelverk, uansett om det blir lovendring eller ikke!

Såfremt kjøreboken de har montert er en ABAX kjørebok da:)

/Geir Andre Lie