Nye satser for kjøregodtgjørelse fra 1. mars

Etter å ha vært uendret i to år ble Statens satser for kjøregodtgjørelse øket fra 1. mars 2010. Det var på høy tid, men fremdeles er ikke godtgjørelsen i nærheten av å dekke de reelle kostnadene.

De nye satsene er kr. 3,65 pr. km inntil 9000 km i året, og kr. 3,00 for det overskytende. I følge Opplysningsrådet for Veitrafikken (OFV) er kostnaden pr. km. for å drifte en gjennomsnittlig familiebil kr. 5,19 pr. kilometer dersom bilen går 20.000 i året. Kostnad pr. kilometer øker når kjørelengden reduseres, og går ned når kjørelengden øker. Men også ved en årlig kjørelengde på 30.000 er kostnaden godt over statens satser for kjøregodtgjørelse.

Ca. gjennomsnittlig kjørelengde for privateide biler i Norge er 15.000 kilometer. For de som bruker bilen også i arbeid er det naturlig at gjennomsnittet øker noe, så å ta utgangspunkt i 20.000 kilometer pr. år vil være naturlig. På dette nivået er det med andre ord rent tap for arbeidstaker å benytte egen bil i jobb.

Hva er så begrunnelsen for at satsene ligger så mye lavere enn de reelle kostnader? Utgangspunktet er at det baseres på at den enkelte allerede har bil, og ville kjøpt den samme bilen selv om man ikke hadde benyttet denne i jobb. Satsene skal med andre ord ikke dekke det verditapet har som følge av den ordinære privat bruken, og det faktum at den blir eldre. Satsene skal kun dekke de faktiske kostnader for det antall kilometer man kjører i næring, og kun det verditap disse kilometrene påfører bilen.

Det er her jeg mener at forutsetningene er gale. Riktig nok er det mange som kun kjører svært få kilometer i jobb, og hvor denne argumentasjonen holder. Men det antall kilometer disse står for er lavt i forhold til totalen. Det burde vært lagt mer vekt på de som må anskaffe seg en bil for å kunne fylle den stillingen de er ansatt i. Alle kostnader de har til bil, også det meste av verditapet, er en næringsutgift, og dekning av dette burde vært fradragsberettiget i sin helhet. Med utgangspunkt i OFV sine tall skulle kilometersatsen vært kr. 5,19 pr. kilometer, ikke kr. 3,65. Det er med andre ord på sin plass med en ytterligere økning på 42% for å komme opp på et nivå som står i forhold til de faktiske kostnader.

Resultatet av at satsene er for lave er to. For det første er det svært mange i dette land som taper penger på å benytte egen bil i jobb. Det å benytte bilen er ofte en nødvendighet for å få utført jobben. For det andre er det også en ganske stor gruppe som ender opp med å skrive kjøreboken “med gaffel". Sidene satsene er for lave lar mange seg friste til å legge på litt ekstra. Dette er i realiteten en skatteunndragelse og svindel i forhold til arbeidsgiver.

Det er nå på tide at det blir tatt noen grep, og man får hevet statens satser for kjøregodtgjørelse til et nivå som dekker de faktiske kostnadene. Å fortsette å flikke på satsene med småbeløp som ikke engang holder tritt med prisutviklingen på bensin blir for puslete.