Asfaltert vei over fjellet

Nå er de igang igjen

Like sikkert som det går mot vår kommer engelskmenn med gode tilbud om asfaltering og steinlegging. Pass på, dette er svindlere. Det er jo slik at man skal være forsiktig med å dra alle over samme kam, men her er det berettiget, styr unna.

I VG 16. april er det en omtale hvor det advares mot omreisende håndverkere. Jeg har tidligere også omtalt mine egne erfaringer med dette.

Det som nå skjer er imidlertid interessant. Skatteetaten går ut med advarsel, og oppfordrer forbrukerne til å ta sin del av ansvaret. I dette ligger det et kraftig signal også til forbrukerne.

Skatteetaten benyttet sammen fremgangsmåte i Trondheim for et par år siden, og lyktes med det. Så medisinen er effektiv, men den har en bitter bismak. Måten det gjøres på er at man observerer at det gjøres arbeid på en gårdsplass, og registrerer at dette er utenlandske arbeidere. Når arbeidet er ferdig forespørres det etter kopi av faktura, som som regel ikke finnes.

Det er ikke til å skyve under en stol at det meste av disse arbeidene blir utført svart, uten noen form for bilag. Dersom man ber om at dette skal gjøres opp hvit ved oppstart av arbeidet, blir det selvfølgelig bekreftet og man blir lovet en faktura. Men når oppgjørets time kommer blir det vanskeligere å få faktura, og man blir bedt om kontant oppgjør. Dersom man nekter blir man som regel møtt med trusler. Dermed ender de fleste opp med å betale svart, selv om intensjonen var en annen.

Konsekvensen er at man er satt i (eller truet inn i) en situasjon hvor man er blitt skattesnyter. Når kontrollen fra Skattemyndighetene da kommer, blir man svar skyldig og risikerer en formidabel tilleggsregning. De som utførte jobben må man regne med at har tatt pengene og forduftet.

Resultatet blir at man taper på mange områder:• Man er, uten å ville det, blitt skattesnyter• Man får en stor tilleggsregning fra Skatteetaten• Det utførte arbeidet er sannsynligvis av dårlig kvalitet• Man har ingen steder å gå med eventuelle klager

Effekten man oppnådde i Trondheim var imidlertid at dette ryktes. Folk ble oppmerksom på problemet, og de omreisende håndverkerne forsvant i mangel på oppdrag.

Så problemet ble løst i Trondheim, men det gir en dårlig smak i munnen at man tar kun den ene part, og det også en part som er blitt satt i en vanskelig situasjon mot sin egen vilje.

Uansett, ligg unna!