Angry Driver

Kunder boikotter bedrifter som grisekjører

Forskning viser at så fort en sjåfør i firmabil med logo bryter normer og regler og utøver dårlig føreradferd, slår det negativt ut for bedriften. En finsk undersøkelse viser sågar at opptil 30 % av de spurte har vurdert å boikotte en bedrift fordi en firmabil har oppført seg dårlig i trafikken. 

Rødt lys og forbikjøringer scorer høyt blant finner 

I 2013 utførte TNS Gallup Ltd. i Finland en undersøkelse som handlet om føreradferd blant firmabilsjåfører. Målet var å kartlegge hvilke konsekvenser det har dersom firmabiler kjøres uansvarlig. 1677 personer over 15 år deltok i undersøkelsen. Svarene viste at: 

 • Over 90 % mener firmabilsjåførers kjøring påvirker inntrykket de får av firmaet 
 • Respondentene skiller ikke mellom sjåføren og firmaet 
 • Dårlig «Driving Behaviour» påvirker firmaet negativt mens vanlig føreradferd i trafikken ikke påvirker spesielt positivt 
 • Opp til 30 % av de spurte har vurdert å boikotte en bedrift fordi en firmabil har oppført seg dårlig i trafikken. Av disse var flesteparten menn 
 • Det er feilparkeringer, forbikjøringer og kjøring på rødt lys som skader et firmas omdømme mest 

Undersøkelsen konkluderer blant annet med at det er viktig å få firmasjåfører til å forstå at det er en direkte sammenheng mellom bedriftens rennommé og deres egen adferd i trafikken. Det er nettopp der ABAX Driving Behaviour kommer inn - verktøyet både synliggjør og forebygger negativt kjøremønster blant firmabilsjåfører. 

Sjåførpoeng trigger konkurranseinstinktet 

ABAX Føreradferd kartlegger kjøremønstret løpende, samler inn statistikk, peker på konkrete forbedringsområder og lar deg som leder innta en føre var-innstilling overfor de ansatte. Produktet gir de ansatte sjåførpoeng etter 4 kriterier: 

 

 • Kraftig akselerasjon 
 • Kraftig stopp 
 • Kraftig høyresving 
 • Kraftig venstresving 

På samme måte som at det er et faktum at elendige sjåfører kan påvirke en bedrifts rennommé, er det ingen tvil om de kan være dyre i drift også. Ufornuftig kjøring, feil girbruk, bråbremsing og akselerering har sin pris når det gjelder drivstoff, verkstedkostnader og forsikringspremier. En uhøytidelig konkurranse som handler å score flest poeng for pen kjøring, kan absolutt trigge de ansatte til å gjøre en ekstrainnsats på området. 

Bedre føreradferd - økt lønnsomhet 

ABAX Føreadferd handler altså om å kartlegge trafikkadferd og identifisere mulige forbedringsområder blant ansatte. Som en bonus, opplever de fleste bedrifter som installerer ABAX Føreradferd at produktet gir besparelser og økt lønnsomhet på 4 hovedområder: 

  

 • Lavere drivstoff- og servicekostnader 
 • Økt miljøbevissthet blant sjåførene 
 • Firmabilene blir involvert i færre ulykker 
 • Bilenes forsikringspremie går ned i pris 

 

Med andre ord er ikke ABAX Føreradferd kun et nyttig verktøy som gir deg bedre kontroll over bedriftens bilflåte og sjåførenes adferd – produktet har absolutt et potensiale når det gjelder å øke bedriftens lønnsomhet også.

BE OM PRIS