Volvo hauler and worker on plant

Fordelene ved å koble Volvo maskiner sammen med alle bedriftens enheter

Volvo Construction Equipment er en kjent og velfungerende tjeneste, men hadde det ikke vært fint om du kunne koble dine Volvo-maskiner sammen med alle bedriftens verktøy, biler og maskiner uavhengig av produsent?

Volvo CE blir synlig side om side med alle bedriftens eiendeler

Det er enkelt å koble Volvo Active Care sammen med ABAX. Ved bruk av et åpent API ligger alt til rette for en enkel integrering. I praksis betyr dette at du raskt kan legge til bedriftens Volvo-maskiner inn i samme grensesnitt og kart som bedriftens øvrige maskiner, verktøy og biler utstyrt med sporingsenheter fra ABAX. 

1+1=3

Behovet for bruk av støttesystemer som for eksempel ERP og CRM øker stadig, og ved å velge ABAX trenger kundene kun én integrasjon mot disse systemene i stedet for én integrasjon per maskinmerke. Dette vil spare bedriften for betydelig kostnader forbundet med oppsett, vedlikehold og justering.

Volvo har over 32% markedsandel i Norge, og våre kunder er entusiastiske over at de nå kan kombinere Volvo CareTrack og ABAX i ett og samme system. 

OEM systemene vil fortsatt gi informasjon i dybden, slik som feilkoder, mens ABAX vil hjelpe deg med  økt effektivitet samt bedre planlegging og drift. 

Martjin Zewald, Director Global Partnership ABAX

Installasjonsfritt

Teknologien ABAX bruker for å koble sammen maskiner har fått navnet ABAX Smart Connect. Denne teknologien gjør det mulig å hente ut data fra den fabrikkinstallerte sporingsenheten, slik at du kommer raskt i gang og unngår ekstra kostnader eller nedetid.


Les mer om ABAX Smart Connect

 

Bygg ditt eget nettverk 

Alle eiendelene i din bedrift av verdi bør kunne spores og monitorers, og ikke bare tunge maskiner fra Volvo, Hitachi, Wirtgen, JCB, Caterpillar, John Deere. ABAX tilbyr også utstyrssporing og verktøysporing for eiendeler i alle størrelser. Ved bruk av sporingstjenesten og appen vil du raskt få overblikk over smått og stort og tid brukt til leting vil gå betraktelig ned.

Felles plattform 

Stadig flere maskiner, verktøy, biler og andre eiendeler henger sammen. Maskinbransjen er unik fordi alle ledende produsenter gjør dataene tilgjengelige i en felles ISO-standard. Med vår Smart Connect-teknologi er ABAX den største leverandøren av en generisk plattform for alle dine eiendeler.

For maskiner kan vi koble oss til alle maskintyper som følger ISO15143-3-standarden. Fordelen med å bruke en uavhengig plattform som ABAX er at informasjonen din er sikrere, mer fullstendig og maskindataene dine blir ikke delt med andre produsenter. Dersom maskinen ikke har telematikk montert, kan du alltids bruke en ABAX-enhet.

Les hvorfor ISO15143-3 er avgjørende for drift av maskinflåter 

 

Ny miljørapport rapport

Vi har sett et økende behov for miljørapportering og har derfor utviklet en god miljørapport som gjør det enkelt å hente ut nøyaktige tall for CO2-utslipp i dine prosjekter. Navn på maskinene vil automatisk hentes ut fra fabrikant, men ved å legge inn interne navn på maskinene vil du enklere kunne skille og analysere de ulike maskinene. I tillegg gir den nye miljørapporten en god oversikt over avdeling, type, brukstimer, drivstofforbruk og C02-utslipp.
 

Brukervennlig grensesnitt

Men hvorfor skal du benytte ABAX? Det er selvsagt mange gode rapporter blant de produsentene du bruker allerede, men enkel tilgang og intuitive rapporter er avgjørende for at dataen skal bli tatt i bruk. Våre utviklere har brukt mye tid på å skape et enkelt og velfungerende univers der du raskt får oversikt over bedriftens samtlige enheter i ett og samme kart.

 

Kom i gang med
ABAX Smart Connect

Book en avtale