Trondheim

Kan du regelverket for bruk av yrkesbil?

I flere år har ABAX arrangert seminarer for sine kunder, med stor oppslutning og gode tilbakemeldinger. Fokuset på skatt- og personvernregler er stort fra bedriftens side og det legges vekt på å utdanne kundene i regelverket både via et nytt e-læringssystem og seminarer, webinarer og infomøter.

For å sikre seg mot skattesmell, holder det ikke bare å installere kjørebøker i bilene. Man har kommet et langt skritt på veien, men for å komme helt i mål må kundene og deres ansatte være skolerte når det gjelder å kunne regelverket for bruk av bil i forbindelse med jobb. Det er derfor viktig for ABAX å sørge for denne opplæringen, slik at bedriftseier føler seg trygg på hva reglene egentlig sier og dermed kan lære opp sine ansatte i hvordan de skal bruke bilen riktig.

Det ligger an til en del skjønnsmessige vurderinger i Ligningens ABC og man kommer ofte opp situasjoner som befinner seg i gråsoner mht hva som vil godtas og ikke. Dette gjelder både innenfor hva slags type kjøring som er lov og temaer mer relatert til overvåkning og de ansattes personvern.

ABAX har tilegnet seg svært mye kunnskap på disse områdene i løpet av de 5 årene organisasjonen har solgt elektroniske kjørebøker og har en kontinuerlig kommunikasjon med både Skatteetaten og Datatilsynet. Vi utdanner og sertifiserer alle våre ansatte gjennom ABAX skole i skatt – og personvern og tilbyr gratis rådgivning til våre kunder. Allikevel er det viktig for oss å ha de virkelige ekspertene med på laget, og derfor er de med oss på seminarene rundt om i Norges land.

Neste stopp er Trondheim og Thon Hotel Prinsen, hvor vi samles 2. april kl 08.30 til faglig gjennomgang og diskusjon. Ønsker du å melde deg på kan du se fullt program og påmelding her. Det vil bli avholdt ytterligere et seminar før sommeren, nærmere bestemt på Lillestrøm, i forbindelse med Eliaden-messen. Mer info kommer senere.