Andre Trommestad

Insider - André Trommestad

Vil du vite hvordan det er å jobbe i ABAX? Her intervjuer vi Engineering Manager, André Trommestad. Han forteller hva det er med ABAX som gjør at han liker så godt å jobbe innenfor Tek.

–  Menneskene som jobber på ABAX er unike. Miljøet er positivt og entusiastisk, og jeg blir kontinuerlig utfordret med nye, spennende arbeidsoppgaver og ansvarsområder. Det å få påvirke bedriften i positiv retning og skape lønnsomhet gir meg helt klart en eierskapsfølelse til ABAX. Kulturen og verdiene vi jobber etter speiler de private grunnverdiene mine fint. Og noe av det som gjør at jeg vil jobber her i mange år til, er at jeg føler at jeg utgjør en forskjell – at jeg bidrar til å gi bedriften suksess.

Tre viktige milepæler brent fast i minnet

Etter 8 år i ABAX, er det spesielt tre episoder André Trommestad vil trekke frem som viktige når det gjelder egen mestring og videreutvikling på arbeidsplassen. Den første var da han ble forfremmet til teamleder:

–   Jeg kommer aldri til å glemme den dagen da jeg ble forfremmet til teamleder. Det var et mål jeg hadde satt for meg selv, så det var en god følelse. Den neste milepælen var da jeg ble nominert til årets teamleder. Jeg ble nominert fire år på rad, og da jeg til slutt vant prisen var jeg veldig stolt. Ikke bare på egne vegne, men på vegne av hele teamet mitt. Dette er helt klart en pris man oppnår i felleskap, og jeg har vært fantastisk heldig som har team-medlemmer som er motiverte og har et sterkt ønske om å være et av ABAX sine beste team.

–  Når det gjelder utvikling av egne lederevner, var den interne treningen i regi av ABAX Performance-avdelingen en stor øyeåpner. Kurset ga meg verdifull innsikt i og forståelse av samtlige deler av ABAX som organisasjon. I tillegg fikk jeg personlig coaching i en leders daglige oppgaver. Samlet sett har treningen hjulpet meg i prosessen med å bli den lederen jeg er i dag. Noe av det jeg fokuserer på i arbeidet mitt til daglig, er støttende lederskap, team-arbeid, tilbakemeldingskultur, prestasjonsledelse, verdibasert ledelse, MAKISE og det å følge ABAX egne modeller og verktøy for å øke prestasjonen. Evnen til å knytte lederskapsteorier inn mot praksis, reflektere over mine egne erfaringer og ha et tankesett om at jeg alltid har noe å lære har hjulpet meg på veien til den jeg er i dag, både på jobb og privat.

Arbeidsdagens tre viktigste fokusområder

André Trommestad har varierte arbeidsdager, men det er likevel tre områder han velger å fokusere på hver eneste dag. Det å følge opp teamene, er ett av dem:

–   Jeg fokuserer på å skape en sunn tilbakemeldingskultur, oppmuntre ønsket adferd, adressere uønsket adferd, justere retning mot firmaets mål, skape eierskap til teamets mål, lage individuelle karriereplaner og legge planer for personlig utvikling for alle i teamet.

–    Arbeidsdagen starter med daglige «stand up» møter hvor vi går gjennom hva som ble gjort dagen før, hva som er dagens plan og om det eventuelt fins faktorer som hindrer oss i fremgang. Disse daglige stand up møtene er en fin måte å få oversikt på, og indentifisere om det er andre oppgaver som er mer lønnsomme eller bør få høyere prioritert. Annenhver uke har vi et «retrospective» møte hvor vi identifiserer alt som har fungert og hva som kan gjøres bedre. Alle i teamet gir sine stemmer på hva som burde adresseres. Deretter lager vi oppfølgingsoppgaver for å forbedre oss på disse områdene.

–  En gang i uken har vi et statusmøte hvor vi går gjennom resultater, status for hvert prosjekt og hvordan vi ligger an i forhold til målsetningene våre, KPI’er og SLA’er. Hvis teamet har noe de ønsker å bringe videre til ledergruppen, er dette riktig fora å ta det opp i. Det er viktig å ha det gøy på jobb og skape et entusiastisk arbeidsmiljø, og ikke minst uttrykke takknemlighet for verdien hvert teammedlem gir selskapet. Vi setter oss klare mål, og skaper eierskapsfølelse innenfor både teamet og målene våre. I ABAX står vi sammen som et team, uansett om vi lykkes eller mislykkes.

Det andre Trommestad fokuserer på, er ansvarsområder. I ABAX har man egne KPI´er (Key Performance Indicators) og SLA (Service Level Agreement) som følges opp daglig. Han forteller:
 
–  Vi har ukentlige ledermøter hvor jeg presenterer forrige ukes resultater. Samtidig rapporterer jeg fremdrift til resten av lederteamet og til bedriften. Det å ha 100 % kontroll på tall er en lidenskap for meg! God forståelse og kjennskap til tall samt hvordan de påvirkes av ulike hendelser i bedriften gjør det enklere å planlegge fremover, enklere å justere kjapt hvis prestasjonsnivået synker og det gjør det tydelig når vi skal feire at teamet leverer bedre enn forventet.

–  Avdelingen jeg leder er teknologiseksjonens ansikt utad, og kvaliteten på arbeidet vi utfører påvirker hele bedriften. Vi fjerner distraksjoner fra Tek-teamene ved å behandle alle innkommende forespørsler til seksjonen. Vi sørger for at rett person får delegert rett oppgave, og vi sikrer at ikke oppgaven forsinker andre viktig initiativer som seksjonen jobber med.

–   Vi gjør en prioritering på alle innkommende forespørsler, og slik sikrer vi at den forespørselen som er viktigst får høyest prioritet. Vi tar oss av all kommunikasjon med andre seksjoner og avdelinger når det gjelder planlagte oppdateringer, hendelser som oppstår og andre teknologiske oppdateringer som andre avdelinger trenger å bli informert om slik at de kan gjøre jobben sin effektivt.

Det siste fokusområdet til André Trommestad handler om å gå ut over sitt eget ansvarsområde i ABAX og gjøre en forskjell. Han beskriver det slik:
 
–   I ABAX ser vi alltid etter måter å jobbe smartere på, og lage nye verktøy som gjør vår og andre avdelingers hverdag så effektiv som mulig. Poenget er å oppdage og løse saker proaktivt. Ved å ha et sterkt fokus på struktur, jobbe smartere og levere mer enn forventet, blir vi stadig utfordret med mer ansvar.


Derfor skal du satse på en spennende karriere innen Tek
Trommestad hevder at de som jakter drømmejobben, bør se etter en jobb i ABAX:

–   Teknologibransjen blomstrer, og den vil bare fortsette å vokse i fremtiden. Mens andre næringer står overfor nedgangstider og nedbemanning, er det alltid noe nytt å lære innen tek. Det er ikke bare koding som gjelder når en jobber i teknologibransjen – det er et hav av ferdigheter som trengs på feltet. Og hvis du har en lidenskap for koding, er det ikke slik at du skriver kode i ett språk for ett prosjekt hele tiden. Hos ABAX får de ansatte ofte mulighet til delta i andre prosjekter, og på den måten utvider du kunnskapsbasen din kontinuerlig og blir attraktiv når et nytt prosjekt kommer.

–  Noen sier at det å jobbe i teknologibransjen gir en følelse av å være omgitt av optimisme. Etter min mening er dette helt korrekt. Det å jobbe i teknologibransjen innebærer at du kan ha stor innflytelse på firmaet du jobber i, og får mulighet til å sette et preg på menneskers hverdag.

Trommestads karrieresteg hos ABAX

Da André Trommestad startet i ABAX i 2012, fikk han tittelen Senior Software Developer. Etter hvert ble selskapet ble mer og mer nysgjerrig på Scrum-metodikken. Det endte med at Trommestad i 2014 kombinerte rollene som Senior Software Developer og Scrum Master.

I 2015 ble han forfremmet til Teamleder for 8 utviklere. Samme året ble han som 1 av 12 ansatte valgt ut til delta i ABAX sitt Ambassadør-program. Det fullførte han samme år. Deretter ble han nominert til tittelen Årets leder 4 år på rad, i 2016, 2017 og 2018 før han vant utmerkelsen i 2019.

I 2018 ble Trommestad forfremmet til å lede sin egen avdeling, Application Support and Development. Avdelingen var nyopprettet, men Trommestad fikk god coaching fra CTO og Senior Software Director som hadde nyttig erfaring med en slik avdeling fra tidligere.

I 2020 ble tittelen hans endret til Engineering Manager med ansvar for å lede den samme avdelingen. Avdelingen har nå økt fra ett til to team med egne ansvarsområder og prosjekter. Parallelt har han blitt tildelt ansvar for prosjekter/områder utenfor egen avdeling. GDPR, Incident management, penetrasjonstesting og ERP integrasjon er eksempler på prosjekter/områder han har blir utfordret til å lede i den senere tid.

 

 André ble kåret til Årets ABAX-leder 2019!

Søk jobb i ABAX

Vil du også bli en del av teamet?
Kanskje er det en ledig stilling som matcher din profil.

Se ledige stillinger