lineogcessi

Hvorfor har ABAX valgt 80% fornøyde ansatte som sitt øverste mål?

I de aller fleste salgsorganisasjoner vil bedriftens hovedmål være fornøyde kunder. Så hvorfor har ikke ABAX valgt dette som sitt øverste mål?

Det er vel ikke slik at man IKKE vurderer fornøyde kunder som et av de viktigste kriteriene for en bedrifts suksess, men før du kommer dit er det et par andre ting som må være på plass, og én av disse er fornøyde ansatte, de som skal sørge for fornøyde kunder.

For hvor sannsynlig er det at en kunde vil bli tilfreds og fornøyd med tjenesten og produktet de har fra ABAX, hvis han hver gang han er i kontakt med leverandøren sin møter en sur, lite serviceinnstilt person, som i tillegg kan lite om tjenesten, produktet og det som eksisterer rundt? ABAX mener sannsynligheten er svært liten, og det er blant annet derfor firmaet setter ansattes trivsel så høyt.

De fleste virksomheter har viktige mål som står klart og tydelig i alle styredokumenter osv, og er man heldig vet også noen av de ansatte hva bedriftens mål og visjon er. Nå er det jo sånn at ABAX har hatt en voldsom vekst siden 2009 og også sunn økonomi, så noe må jo ha blitt gjort riktig. Og det riktige er sannsynligvis fokuset på mestring, kompetanse, metode og ikke minst Å HA DET GØY PÅ JOBBEN! En kombinasjon av strenge krav til kompetanse og prestasjon med galskap og glede, er nok nøkkelen til at så mange trives i ABAX, og på denne måten bidrar fornøyde ansatte til fornøyde kunder. For det er faktisk 90% av ABAX sine kunder som anbefaler bedriften og tjenesten til andre!