ABAX hardware

Hvorfor ABAX kjørebok er bedre enn OBD

Visste du at enkelte kjørebok-leverandører kobles på OBD II, som er diagnoseporten for gjennomføring av service på bilene? Les om dette og flere grunner til hvorfor kablet tilkobling på bilbatteriet er bedre en OBD når det gjelder kjørebok. 

OBD er hjernen i bilen

OBD står for On board Diagnostics og er diagnoseporten til bilen din. Den KAN benyttes til å hente ut kjøredata, men porten er tilegnet til å gjennomføre service på bilen og bilprodusentene hever øyebrynet når de ser elektronikk montert der de skal inn og fikse bilen din. 

Nøyaktig og høy kvalitet

 Sammenlignet med en kablet GPS-trackeren, er den trådløse GPS-trackeren relativ enkel, noe som også matcher datakvaliteten. Et relevant eksempel er at posisjonen som dukker opp på OBD- enhet hentes fra forrige posisjon i stedet for faktiske koordinater, noe som gjør det litt mer plundrete å lete etter tapte gjenstander som forflytter seg.  

Koordinater i sanntid

 Da våre enheter er koblet til batteriet blir dataene mer nøyaktige. Med kjørebok koblet til batteriet vil du aldri gå glipp av en tur, noe som er essensielt når du får bokettersyn. Når det gjelder funksjoner, er en kablet GPS-tracker kraftigere. Det kan plasseres og spore i sanntid, og du kan sette opp elektronisk geo-fence. 

Brukes til mer enn kilometergodtgjørelse 

En installasjon med 2 ledninger vil normalt registrere bruk etter hvorvidt tenningen er på, men vi har videreutviklet vår enheter. Sporings-enheten lærer kjøretøyet å kjenne og algoritmen vil etter kort tid lære seg hvorvidt bilen står stille om du kjører og om den eventuelt står på tomgang. Sammenlignet med andre tilbydere av kablet kjørebok er ABAX Triplog til gjengjeld enkel å installere, noe du enkelt kan gjøre selv. 

Les mer om tjenesten føreradferd 
Service on cars are done with OBD II
Service på biler utføres med OBD II

Bilindustrien uttaler seg om bruk av OBD-porten 

De ulike produsentene har ulik formulering rundt temaet i sine publikasjoner, men Volvo har presisert in sine brukermanualer at slik tilkobling ikke er ønskelig.  

I dag har mange applikasjoner for bilbaserte data tilgang til disse dataene gjennom OBD-grensesnittet. Denne tilgangen blir stengt steg for steg

Christoph Grote, Senior Vice President Electronics ved BMW, VDA Technical Congress i Berlin

Volvo uttaler seg også om tredjepart:

 ”Volvo tar ikke ansvar for konsekvensene av å koble ikke-autorisert utstyr til On-Board Diagnostic (OBDII). Denne kontakten skal bare brukes av en kvalifisert Volvo-servicetekniker.” 

Volvo utdyper at dersom det dukker opp feil, er det ingen selvfølge at nybilgarantien dekker problemet. Derfor bør bilprodusenten kontaktes for godkjenning før innkjøp av en OBD-løsning. 

Ikke like sikkert

University of California San Diego gjorde et eksperiment der en SMS ble sendt til sporingsenheten. De klarte å aktivere bremsene på bilene. Leverandøren av denne løsningen har nå korrigert denne feilen.  

Risikoen for hacking har ført til et økende antall forsøk på å få på plass en lovendring, da alle data som kan hentes av OBD-kontakten, kan også hentes via nettet. Men dessverre er det ikke opp til bilprodusentene å avgjøre levetiden til OBD II.  

Krav om sertifisering 

1/9 2021 kommer det et EU-krav om at du må ha digitalt sertifisering. I tillegg har den tyske bilindustrien varslet at de vil stenge OBD-porten for å unngå at eksterne selskaper kobler seg på bilen. 

 «OBD er designet for å betjene biler på verksted. Det har på ingen måte har det vært ment å tillate tredjeparter å bygge en form for datadrevet tjeneste gjennom dette grensesnittet», sier Christoph Grote, Senior Vice President Electronics ved BMW, VDA Technical Congress i Berlin. 

I manualen står det tydelig at extern teknik ikke skal tilkobles permanent. Uttaket er ikke bygget for varige tilkoblinger

Patrik Blixt, Technical Team Manager , Mercedes

Fremtidens løsning 

Bilprodusenten vil som kjent eie OBD-porten selv, og når de eventuelt stenger muligheten for ekstern tilkobling blir alle kunder med denne type kjørebok med en slik kobling bli nødt til å bytte løsning. Sammenlignet tar det ofte lenger tid at en OBD-våkner slik at sjansen øker for at en tur blir savnet, og med dette ikke være skattekompatibel! 

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo

Skatt tema sider

BILTYPER

I arbeidslivet i Norge er det 3 forskjellige biltyper som benyttes i arbeid. Det er viktig å kunne skille mellom disse da hver biltype må forholde seg til forskjellig lovverk.


PRIVATBIL

Ansatte som benytter privatbil i arbeid mottar kjøregodtgjørelse. Denne er hovedsakelig skattefri, men kan også være skattepliktig.


FIRMABIL

Ansatte som benytter seg av firmabil betaler skatt for å benytte denne privat. Det er en fast sum basert på bilen pris som ny. 


YRKESBIL

Skal som hovedregel kun benyttes i arbeid. Kan i noen tilfeller benyttes privat mot at det beskattes med en kilometersats per kjørte kilometer. Alle biltyper kan klassifiseres som en yrkesbil, men biltype avgjør hva bilen kan brukes til utover yrkeskjøring.

Yrkesbiler deles inn i 2 typer. Den ene typen kan benyttes til privatkjøring mot beskatning per kjørte kilometer, den andre kan kun brukes til sporadisk privat bruk.
 

YRKESBIL TIL DISPOSISJON

Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Denne bilen kan benyttes til privat bruk mot beskatning per kjørte kilometer.
Alternativt kan bilen beskattes som firmabil, med reduksjon på bilens nyprisverdi.

YRKESBIL TIL DISPOSISJON FOR YRKESKJØRING

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.
Varebil klasse 2, eller er en lastebil med egenvekt under 7 501 kg. Bruk av en slik bil innebærer ingen beskatning når den kun benyttes til yrkeskjøring.

Dersom bilen benyttes privat, kan man benytte en av to modeller for beskatning: 

 1.     Beskatning per kjørte kilometer*, forutsetter dokumentasjon med elektronisk kjørebok.
 2.     Firmabil-beskattning med reduksjon på nyprisverdi 


•    Dersom man er avhengig av en større bil for å utføre sitt daglige arbeid, har man et tjenstlig behov for yrkesbil. F.eks. Håndverkere som jobber i felt. Prosjektledere vil ofte ikke ha et tjenstlig behov.


Beskatte per private kilometer

 •  Dersom man har et tjenstlig behov for, og disponerer en varebil klasse 2, eller en mindre lastebil under 7 501 kg, kan man beskatte per faktisk kjørte private kilometer.
 •  Satsen for beskatningen er 3,40 per kjørte kilometer (lønnspåslag) og forutsetter at dette dokumenteres med en elektronisk kjørebok.
 •  Skatte-ABC Bil – privat bruk kap. 3.3: Etter FSFIN § 5-13-1 fjerde ledd kan fordelen fastsettes individuelt etter kilometersats på kr 3,40 for privat kjøring, med krav om dokumentasjon ved elektronisk kjørebok. 

   

Modell for å beskatte per private kilometer


Selv om regelverket åpner for privat bruk av denne type yrkesbil er det opp til arbeidsgiver å avgjøre om bilen skal kunne benyttes privat og eventuelt hvor mye.
Dersom bilen benyttes privat har arbeidstaker ansvar for at kjøreboken er oppdatert. Kjøreboken skal kontrolleres og administreres av arbeidsgiver
Når man kjører yrkesbil er det viktig å kunne skille på hva som er yrkesreise og hva som er privatreise.
 

YRKES REISE ELLER PRIVATE REISER

Biler som ikke oppfyller kravene nevnt ovenfor kan ikke benyttes til privat bruk utover sporadisk privat bruk. Dersom denne biltypen benyttes til privat utover sporadisk bruk, skal bilen beskattes som en firmabil.

YRKES REISER

 

 •    Reise mellom fast arbeidssted (kontor ) og ikke fast arbeidssted ( som for eksempel en kunde)
 •    Hjemreise - en reise mellom ikke fast arbeidssted og hjem  til fast arbeidssted med kort stopp før reisen går videre til kunde som for eksempel når ,man skal hente med deg materialer til oppdraget.

 
PRIVATE REISER

 

 •    Reise mellom hjem og fast arbeidssted (arbeidsreise) og reiser med private formal (hyttetur)
 •    Når man bruker yrkesbilen til private reiser skal disse beskattes med et lønnspåslag på 3,50 kr per km som det skal betales  (Man får ikke utbetalt 3,40 per km, det brukes kun for å avregne skatt!)
 •    Andre private reiser kan være dersom man kjører en omvei med et privat formål under en yrkesreise, da skal merreisen behandles som privat.

 
SPORADISK PRIVAT BRUK

 

 •     Det er åpninger i regelverket for å låne bil av arbeidsgiver uten at dette må beskattes, såfremt denne bruken er sporadisk.
 •     Man kan benytte yrkesbilen til sporadisk bruk maks 10 dager i året eller 1000 km. Den første av disse som inntreffer er førende.
 •     Sporadisk bruk av yrkesbil bør dokumenteres med en elektronisk kjørebok. Dette gjelder også for yrkesbiler som ikke er klassifisert som varebil klasse 2.
   

VAKTBIL OG SKATT

SKATT MED GRØNNE SKILTER

Visste du at det er mulig med individuell verdsetting for varebil klasse 2? Alt du trenger er en elektronisk kjørebok.


Mange bedrifter har skaffet elektronisk kjørebok nettopp for å sikre seg disse besparelsene.  Og under pandeminen har det vært mye penger å spare 
 

UTREGNING AV FORDEL

Du kan beregne den skattepliktige fordelen med to alternative modeller:

 •     sjablonmodellen som for ordinære firmabiler, men med særskilt bunnfradrag
 •     individuell verdsettelse basert på faktisk privat bruk

 

Sjablonmodellen

Dersom du velger sjablonmodellen skal listeprisen reduseres med et bunnfradrag på 50 %, begrenset oppad til kr 150.000. På denne nedjusterte listeprisen benyttes prosentsatsene etter sjablonreglene:

    30 % av listepris inntil kr 325.400 og
    20 % av overskytende listepris

Dersom yrkesbilen er 3 år eller eldre i hele inntektsåret, skal listeprisen også reduseres med 25 % før man beregner inntektstillegget. Her er det viktig å være klar over at man reduserer først for alder, deretter reduserer man etter etter den særskilte yrkesbilregelen.

Det er ikke anledning til å få noen ekstra redusering av listepris på grunn av lang kjørelengde (40.000 km.), eller dersom yrkesbilen er en elbil

 

Individuell verdsettelse

Du kan også velge modellen for individuell verdsettelse. Denne metoden innebærer at man skal skattlegges for faktiske private kilometer  med en sats på kr 3,40 per km.

Med private kilometer menes:

    kjøring mellom hjem og arbeidssted (arbeidsreiser), og
    annen privat kjøring

For å bruke denne metoden er det et krav at yrkeskjøringen dokumenteres med en elektronisk kjørebok. All kjøring ut over det som dokumenteres som yrkeskjøring, skattlegges etter satsen over.