kart_med_definerte_geofences.png

Hva skal jeg med geofence?

Uavhengig om du har hørt om geofence eller ei, bør du ta det i bruk for å få bedre kontroll på dine maskiner og utstyr.

Geofences er en form for «digitale gjerder» hvor områder defineres og «innhegnes» ved hjelp av programvare.

Flere forskjellige bruksmåter

Våre kunder bruker det mest til å indikere på kart at utstyr er innenfor det kundedefinerte området, men vi leverer også rapporter på «inn og ut av området», som sier hvor lang tid utstyret har befunnet seg i området, når det kom inn, og når det forlot området igjen.

Vi har flere kunder som har nytte av geofences.

Bare se her:

En av våre kunder i Buskerud bruker det til ukentlige driftsmøter for å sjekke status på alt utstyr. De viser ABAX-kartet på storskjerm og går gjennom deres definerte geofences. Hvis alt utstyr er innenfor definert område er det ok, men hvis utstyr er utenfor en av deres definerte geofences må det sjekkes opp. Bruk av ABAX geofences sparer denne kunden for  mange timer med arbeid for å sjekke status på alt deres utstyr hver uke, da de kun kan fokusere på den lille andelen av utstyret som ikke er på en definert byggeplass og innenfor et ABAX geofence.

 

Tilpasset kundens behov

Som vanlige inngjerdinger kan også et geofence ha ulike størrelser, så det spiller ingen rolle hvor stor eller liten eksempelvis byggeplassen du jobber på er, eller om du jobber på et tydelig definert område for leiligheter, eller på forskjellige områder ute i skogen. Vi setter opp et geofence som passer dine behov.

Teknologien fungerer slik at en utstyrskontroll-enhet med GPS rapporterer sine koordinater, og hvis koordinatene ikke samsvarer med det «digitale gjerdet» som er definert vil enheten gi beskjed.

Med denne teknologien slipper du å bekymre deg for at noen skal ta seg inn på byggeplassen og fjerne utstyr. Du får en beskjed når det eventuelt skjer. Med løsningen er det mindre sannsynlig at ting blir borte fra en ubemannet bygge- og arbeidsplass, og du har full kontroll på alt utstyr til enhver tid.

Eller sjekk denne siden hvor produktsjef Bjørn André Hagen forteller om fordelene ved å benytte utstyrskontroll (på engelsk).

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo