Morten-Rakke_whitecar1.jpg

Hva kan jeg bruke yrkesbilen til på reise?

Mange av våre kunder kontakter meg og stiller meg dette spørsmålet. Bare denne uken har jeg fått minst en henvendelse hver dag og alle lurer på det samme; hva kan jeg benytte yrkesbilen til når jeg er ute på reise med overnatting?

I regelverket står det fint lite om det å benytte yrkesbilen til annet enn yrkeskjøring når man er å reise med overnatting. Derfor har vi tidligere rådet våre kunder til å kjøre direkte fra arbeidsplass til overnattingssted og la bilen stå parkert der til neste dag. Men som så mange andre bestemmelser i lovverket rundt bruk av yrkesbil, er også dette området åpent for tolkning.

Jeg har tidligere skrevet et innlegg om bindende forhåndsuttalelser. Alle bindende forhåndsuttalelser blir publisert på skatteetatens sider og er ment å bli brukt som veiledere for andre som omfattes av uttalelsen.

I september i fjor ble det publisert en forhåndsuttalelse om bruk av yrkesbil på reiser med overnatting:

http://www.skatteetaten.no/no/Radgiver/Rettskilder/Uttalelser/bfu/Bruk-av-arbeidsgivers-bil-pa-tjenestereise-med-overnatting-arbeidsgiveravgift/

I konklusjonen på forhåndsuttalelse står det blant annet:

  • "Bruk av Selskapets biler på yrkesreise vil ikke medføre plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd, når mat kjøpes ved stopp på vei til eller fra arbeidssted (ikke merreise) og heller ikke når kjøp av mat medfører nødvendig omkjøring (nødvendig merreise),"
  • "Bruk av Selskapets biler til yrkesreise hvor det skjer stopp for treningsformål på vei til eller fra arbeidssted (ikke merreise) vil ikke medføre plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd. Bruk av bilen til treningsformål som innebærer omkjøring (merreise) er privat bruk og arbeidsgiveravgift skal beregnes med grunnlag i standardregelen i skatteloven § 5-13."
  • "Bruk av Selskapets biler til yrkesreise hvor det skjer stopp (ikke merreise) for kinobesøk eller annet sosialt formål på vei til eller fra arbeidssted medfører ikke plikt til å betale arbeidsgiveravgift, jf. folketrygdloven § 23-2, tredje ledd. Bruk av bilen til slike sosiale formål som innebærer omkjøring (merreise) er å anse som privat bruk og arbeidsgiveravgift skal beregnes med grunnlag i standardregelen i skatteloven § 5-13. "

For å oppsummere og svare på spørsmålet jeg innledet med: Stopper man innom en butikk eller treningssenter på vei til overnattingsstedet  og dette ikke innebærer en merreise, vil det være en yrkesreise. Dersom man må kjøre en omvei for å kjøpe mat vil dette også være en yrkesreise, men å kjøre en omvei til andre private gjøremål som trening, kino e.l vil være en privatreise.

\Ger Andre Lie