Morten-Rakke.jpg

Hva er forbruk og hva er investering?

Det snakkes stadig om at man må forvalte oljeformuen på en sunn måte, noe jeg er enig i. Men hva som er sunt kan det være diskusjon om. I dagens VG på nett står det "Slipper med budsjettkutt på to milliarder". Siden Norge bruker 15 milliarder mindre enn forventet må man "bare" kutte to milliarder i neste års statsbudsjett.

Det virker som det er etablert en oppfatning i det politiske miljø at dersom man tar ut en krone fra oljefondet, så er den brukt opp. Dette er galt. Det vil selvfølgelig være avhengig av hva man bruker pengene til.

For å ta en analogi til privatøkonomien. En person har spart opp 200.000 kroner over litt tid og beslutter å ta pengene ut av banken og bruke dem til å legge et nytt tak på huset. Er pengene da forbrukt? Jeg vil hevde nei. Dersom det gamle taket var dårlig, vil denne måten å anvende pengene på øke verdien på huset, kanskje mer enn de 200.000. Det er med andre ord ikke forbruk men investering. Formuen er flyttet fra en papirverdi til en realverdi, men er ikke forbrukt. Når vedkommende kanskje et år senere skal selge huset vil han få tilbake pengene som en papirverdi gjennom en øket pris på boligen.

Det samme er tilfelle med oljefondet. Jeg har tidligere skrevet om løftebruddet fra regjeringen i forbindelse med samferdselssektoren. Her skal man "bruke" mindre penger på samferdsel, da finansministeren ikke har "funnet" de nødvendige 70 milliarder kroner. Jeg trodde han var klar over at vi hadde et oljefond. Pengene står der, det er ikke snakk om å finne eller ikke finne. Spørsmålet er om man er villig til å endre deler av fondet fra en papirformue til en realformue. Dersom man flytter noe av formuen over i infrastruktur, vil dette skape øket aktivitet og øket avkastning i samfunnet. Dette i sin tur gir økte skatteinntekter og man vil oppnå både en øket realformue, og en øket papirformue på litt sikt.

En av finansministerens oppgaver er å forvalte den felles formue. Forvaltning innebærer å sørge for at formuen er til glede for landet. Ved å legge noe av formuen i realverdier i eget land oppnår man dette. Dette er snakk om å investere fornuftig, ikke å forbruke midlene. Og at man er på etterskudd skulle det ikke være mye tvil om!