Wifi truck ocean

Nå slukkes 2G og 3G-nettet i mange land! Hva bør du vite om endringen?

Akkurat nå rulles 4G og 5G-nettet gradvis ut over hele Europa av mobiloperatørene. Til slutt vil det hele ende med at de eldre nettverkene slukkes. De fleste telematikkapparater i Europa bruker for øyeblikket 2G-teknologi. Men ikke ABAX! Med våre sporingsenheter kan du drifte virksomheten som normalt, selv med de nye 4G- og 5G-nettverkene.

Hvorfor er folk så opptatt av 4G og 5G?

Interessen for 4G og 5G har å gjøre med den enorme kapasitetsøkningen som vil skje på området IoT (Internet of Things), der for eksempel sporingsenheter snakker med hverandre. For ikke å snakke om de økte netthastighetene som gjør at teknologi knyttet til selvkjørende kjøretøy blir stadig mer oppnåelig. For transport- og logistikkbedrifter som bruker telematikk for å optimalisere driften, vil den økte datahastigheten og mengdekapasiteten gjøre det enda lettere å tolke informasjon og handle på den i sanntid. Derfor vil 5G-nettet potensielt sett kunne endre hvordan transportbransjen jobber til daglig. 

Hvorfor slukkes 2G og 3G-nettene?

Enkelt forklart: Fordi 4G og 5G tar over stadig mer av den mobile datatrafikken. I dag er det lite data som går over 3G-nettet, og enda mindre går over 2G-nettet. 4G-nettet har blitt en dominerende teknologi fordi den gir bedre dekning og ytelse for forbrukeren. I tillegg er den mer kostnadseffektiv å bruke for mobiloperatørene. 

4G-nettet er bedre egnet til å håndtere mange tilkoblede sporingsenheter (IoT), og de neste årene forventes det en eventyrlig vekst av antall IoT-enheter i drift her i verden. Derfor trenger vi nettverk som har større kapasitet. 2G- og 3G-nettet har ikke i nærheten av samme kapasitet som 4G og 5G-nettet, og derfor har aktører som eksempelvis Telenor besluttet å legge ned 2G- og 3G-nettene.

Hva slags utstyr blir berørt av endringene?

Alt av utstyr og dingser som kommuniserer over mobilnettet og som kun støtter 2G- og 3G-teknologi, vil oppleve dårligere dekning og/eller kapasitet når disse nettverkene slukkes. Til slutt vil ikke utstyret virke lenger. Dette gjelder IoT/M2M-enheter, altså smarte enheter som for eksempel sporingsenheter eller tyverialarmer. Hvis du har sporingsenheter og utstyr som kun støttes av 2G- og 3G-teknologi, må du etter hvert bytte dem ut. Det nye utstyret gir bedre dekning og internetthastighet gjennom det nye 4G-nettverket fordi dette nettverket har mye større kapasitet. I tillegg vil innkjøp av nytt utstyr sikre at kommunikasjonsløsningene dine fortsatt fungerer også etter at 2G-nettverket er slått av. 

Når man slukker et mobilnettverk kalles det for «Sunsetting», altså at solen går ned for dette nettverket. Og fenomenet Sunsetting er absolutt ikke uvanlig. På stort sett alle områder fungerer det slik at når vi får på plass oppgraderte, bedre produkter og løsninger, så skroter vi de gamle. Akkurat nå er det fokus på Sunsetting av 2G- og 3G-nettverkene samtidig som 4G-nettet ekspanderes og 5G-nettet gradvis rulles ut. Datoene for Sunsetting av nettverk endres ofte. Derfor anbefales IoT-brukere (for eksempel telematikk-brukere) å tenke langsiktig og stille spørsmål når de inngår avtaler, slik at de er sikret at sporingsenhetene alltid virker i det nyeste nettverket. 

Hva betyr endring av nettverk for bedriften din?

Etter hvert som 4G og 5G rulles ut, vil en se positive endringer i telematikk-verdenen. Neste generasjons nettverk vil øke kapasiteten på dataoverføringen, og responstiden vil bli raskere. Resultatet er reduserte kostnader og økt systemkapasitet. Flåter blir i stadig større grad avhengig av telematikk for å driftes effektivt, så alt som effektiviserer telematikk-kommunikasjonen kan gi virksomheten din store fordeler.

FORDELER ved nettverks-oppgraderingen: 

  • Hastighet: 5G er et superraskt nettverk, selv i tett befolkede områder. Dette eliminerer potensialet for forsinkelser i kommunikasjon eller nedetid uansett hvor sjåførene dine befinner seg. Dette åpner for en hel verden av muligheter for forbedret effektivitet: Med programvaren ABAX Flåtestyring får du komplett oversikt over eiendelene dine.
  • Responstid: 5G vil øke hastigheten på overføringen av telematikk-dataene. En tryggere flåte beskytter ikke bare bedriftens ansatte, eiendeler og selve lasten. Den forbedrer også kjøretøyets levetid, flåtens oppetid, kostnadskontroll og generelle kundeopplevelser via øyeblikkelige oppdateringer.
  • Tilkobling: Siden 5G gjør det mulig å koble til opptil 100 ganger flere enheter samtidig, vil det hjelpe deg med å realisere det fulle potensialet til IoT (Internet of Things). Flere og flere smarte enheter kan være online samtidig, og takket være det lave strømforbruket kan enkelte enheter virke i flere måneder eller år uten behov for utskiftninger. 

Hvordan vil dette endre flåtestyring i praksis?

Når vi skifter til høyeffektive nettverk som 4G og 5G, forbedres kommunikasjonen mellom sjåførene, ledelsen og kundene. Større hastigheter og økt grad av tilkobling gir mange fordeler. ABAX lar deg dra full nytte av alle fordelene fra 4G når det gjelder både Trailer-Tracking med GPS og ruteplanlegging. Den nye maskinvaren vår støtter moderne nettverksteknologi, og vi hjelper deg å legge en klok fremtidsplan for IoT-nettverket ditt.

Vanligvis har sporingsenheter en levetid på 5+ år. Når lyset slukkes for 2G og 3G i flere Europeiske land i 2021, vil 2021 sannsynligvis bli året da mange telematikk-leverandører må foreta enhetsoppgraderinger til 4G. ABAX har allerede gjort disse oppgraderingene - vi er faktisk forberedt på nettverksendringer som vil skje 15-20 år frem i tid!

 

Hvor lenge vil 4G fortsatt eksistere?

Når bedrifter skal velge sporingsenheter til IoT-nettverket sitt, må de vite hvor lenge 4G vil være tilgjengelig, og om 5G snart kommer til å gjøre 4G-nettet utdatert. Svaret på spørsmålet ovenfor er at 4G og 5G vil eksistere og fungere sammen i lang tid fremover. LTE, som står for Long Term Evolution, vil eksistere i minst 10 år, så 5G vil ikke gjøre LTE og 4G foreldet i løpet av de nærmeste årene.

For å gjøre 5G-teknologi tilgjengelig så tidlig som mulig og gi en sømløs brukeropplevelse, vil de første 5G-nettverkene og enhetene fungere i non-stand-alone modus (NSA). Det betyr at en sporingsenhet alltid først vil koble seg til 4G LTE-nettverket, men hvis et 5G-nettverk blir tilgjengelig så vil enheten bruke 5G for ekstra hastighet. For eksempel kan en 5G NSA-enhet bruke 400 Mbps båndbredde over 4G LTE og ytterligere 200 Mbps over 5G, med en total kapasitet på 600 Mbps, som til sammen er raskere enn 4G og 5G hver for seg.

I løpet av de neste årene vil nettverksinfrastrukturen utvikle seg for å aktivere 5G-stand-alone modus (SA). Når det skjer, vil en få mulighet til å koble til et enormt stort antall IoT-enheter. Hvilket jo er en av de største fordelene med 5G.

Hvordan kan du forberede bedriften din på 5G?

  • Start med å sikre at alle nye telematikkprodukter du kjøper er kompatible og kan gå over til 5G når nettverket blir tilgjengelig. Den nye, avanserte teknologien vil legge til rette for blant annet høy grad av virtualisering, så enhver bedrift, uansett størrelse, som ikke er båndlagt av gamle avtaler vil ligge godt an. 
  • Det er også bra å etablere et internt IT-team som har ansvar for 5G i bedriften din. Det nye 5G nettverket vil påvirke alle deler av virksomheten, og bør derfor hensyntas på alle områder. Bedrifter bør implementere en 5G-strategi i den generelle forretningsstrategien sin for å sikre at alle viktige produkt- eller prosessendringer gjøres med 5G som bakteppe.
  • Etabler et godt forhold til bedriftens teleoperatør. Uansett hvor organisasjonen din er plassert, vil det være lurt å hensynta når 5G vil bli kommersielt tilgjengelig i ditt område. Planlegg langsiktig deretter.

Etter hvert som milliarder av nye IoT-enheter blir tatt i bruk de neste årene, vil det være de fremtidsrettede bedriftene som allerede i dag tar høyde for konsekvensene av 5G som kommer til å gjøre det best. På dagens digitale markedsplass som hele tiden er i en forrykende utvikling kan det faktisk være avgjørende for bedriftens videre suksess. 

Dato Sunsetting Nettverksoperatør Land Teknologi
01.01.2021  Swisscom  Lichtenstein GSM
31.12.2020  T-Mobile  Nederland GSM 
31.12.2025  Telenor  Norge GSM 
31.12.2020  Telenor  Norge UMTS 
31.12.2021  Telia  Norge UMTS 
2020  Telenor Sverige UMTS
2025 Telenor/Telia Sverige UMTS
Slutten av 2021 
Slutten av 2024 
Sunrise  Sveits GSM900 
UMTS* 

Forbered deg for fremtiden

Hvis du vil vite mer om hvordan 4G og 5G vil påvirke bedriften din, så kontakt ABAX allerede i dag! 

Kontakt meg