Sustainability CSR highlights 2021 header

Høydepunkter fra vårt samfunnsansvar i 2021

2021 var nok et annerledes år, men vi fortsatte å jobbe videre med vårt samfunnsansvar og bærekraft i ABAX. Les videre for å se noen av høydepunktene.

Sammen med WeForest og våre kunder plantet vi 70 000 trær

Hvert år forplikter vi oss til å plante ett tre for hvert nye abonnement vi selger – og i 2021 klarte vi å plante hele 70 000 trær på vegne av våre kunder. Vi er veldig stolte av å kunne bidra til at blant annet mer enn 13 000 trær ble plantet gjennom vårt samarbeid med forsikringsselskapet ZEGO, og ytterlige 24 000 trær kom i jorda gjennom vårt datterselskap, REEN. Vi vil fortsette samarbeidet og treplanting med WeForest gjennom hele 2022 og gleder oss til å se resultatene.

 
Les mer om vårt treplantingsprosjekt her

Woman watering WeForest seedlings in Nursery in Malawi

Elektroniske biler internt i ABAX

I 2021 har vi fortsatt arbeidet med å få alle interne kjøretøy over til elbiler. Målet er å ha en helelektrisk flåte internt blant våre ansatte innen 2023. 

Vi gleder oss til å dele ABAX’ dokumenterte utslippsreduksjon i CSR-rapporten vår i første kvartal.

sustainability highlights infographic 2021

Grønnere verdikjede


Vi har gjort flere tiltak i 2021 for å utvikle oss videre på veien mot en grønnere verdikjede.

  • Smart Connect: Fremtidens telematikk er her i vår nye plattform. I forbindelse med  fabrikkinstallert maskinvare kan telematikk nå aktiveres uten behov for å kjøpe eller installere tredjeparts hardware. Dette er revolusjonerende i telematikkbransjen og reduserer utslippene fra leverandørkjeden ti gangeren. I tillegg bistår vi entreprenørens rapportering om sine utslipp.
  • I tilfeller der man likevel trenger hardware for å spore og monitorere, som for eldre maskiner, har vi  i ABAX investert mye tid i å forske på alternative materialer og leverandører som kan hjelpe oss med å oppfylle vårt oppdrag om en grønnere verdikjede. Følg med for mer informasjon om dette i løpet av de kommende månedene. 

Søppelrydding 

I 2021 sponset vi oppryddingen av 1 million PET-flasker av plast fra naturen, gjennom Empower sitt prosjekt i Ghana og Trash Mongers i Nigeria.

For ytterligere å vise vår dedikasjon gjennomførte våre ansatte en lokal opprydding 22. september. I 7 byer samlet våre 300 ansatte 370 kg søppel. Dette er andre gang vi arrangerer et årlig arrangement for å støtte World Clean Up Day, og vi planlegger å fortsette å støtte dette initiativet i 2022.

Vi brenner for å gi ansatte muligheter til å føle seg engasjert og føle at arbeidsplassen er viktig. Å oppmuntre til deltakelse i aktiviteter som har en positiv miljø- eller samfunnsmessig påvirkning er en måte vi gjør dette.

Drone image abax employees clean up day HQ Larvik

Mangfold i ledergruppa

Vi har alltid heiet på mangfold på arbeidsplassen vår, og 19 nasjonaliteter i 8 land og en aldersgruppe på 21-68 år er et bevis på dette. Kjønnsmangfoldet i 2020 hadde imidlertid noe å gå på med kun 22% kvinner i lederstillinger, og ingen i en topplederrolle.


Det siste året har vi utvidet ledelsen og 25% av toppledelsen er nå kvinner. Vi ser frem til å dele våre oppdaterte tall for selskapets mangfold  i bærekraftrapporten for 2021 som lanseres ved utgangen av første kvartal.