Painters

Gjør en strøken malerjobb med ABAX!

Per 2020 har Malermestrenes Landsforbund (MLF) 18 lokale laug og over 300 medlemsbedrifter. Flere av dem bruker ABAX for å holde kostnadene nede, effektivisere de ansattes arbeidsdag og øke antall fakturerbare timer. Les videre om hvilke ABAX-produkter som passer malerbransjen midt i blinken!

Sterk konkurranse krever sterke grep

Malerbransjen i Norge er konkurranseutsatt. Hverdagen kan veksle mellom eksempelvis fasadevask, innvendig og utvendig maling, malingsfjerning, konsulentbistand og stillashåndtering. Økt prisfokus fra kundene i kombinasjon med en del useriøse aktører på markedet bidrar til å gjøre hverdagen tøff for mange bedrifter. Ved installering av ABAX´ produkter opplever våre små og store malermesterkunder kostnadskutt, økt effektivitet og mer fornøyde kunder. Slik står de bedre rustet til å møte følgende kjente bransjeutfordringer:
 

 • Tyveri av utstyr og stillaser
 • Store løpende driftsutgifter på bilparken
 • Ineffektive arbeidsdager som fører til færre fakturerbare timer
 • Problemer med service og overholdelse av tidsfrister overfor kunde


Lokaliser utstyr og verktøy kjapt med ABAX Equipment Control og ABAX MINI

Det er ingen hemmelighet at bedrifter i malerbransjen ofte medbringer dyrt og lett omsettelig utstyr som lifter, stillaser og maskiner til arbeidsplassen. Med produktet ABAX Equipment Control har ledelsen alltid oversikt over hvor verktøyet befinner seg – selv om det blir stående igjen utendørs hos kunden over natten. Med de små, robuste sporingsenhetene ABAX MINI blir nemlig stjålet utstyr øyeblikkelig sporet opp. Men det fins ytterligere kostnadsbesparelser ved å installere ABAX Equipment Control:
 

 • Utstyr blir ikke gjenglemt og kjøpt inn på nytt helt unødvendig
 • De ansatte bruker ikke fakturerbar tid på å lete etter utstyr
 • Ledelsen kan være sikker på at rett utstyr er hos rett kunde til enhver tid


Kutt firmabilkostnadene med ABAX Driving Behaviour

For de fleste malerbedrifter er firmabiler en viktig del av hverdagen. Men vet du hva sjåførenes dårlige kjørevaner koster bedriften din årlig? Og er du interessert i å senke kostnadene raskt og effektivt? Da skal du vurdere produktet ABAX Driving Behaviour.

Nylig publiserte drivetech.co.uk en rapport som dokumenterer en direkte sammenheng mellom dårlig føreratferd og bilkostnader. Rapporten fokuserer på forsikring, drivstoff og verkstedkostnader, og viser at dersom sjåførene kjører penere holder biler og dekk lenger. Drivstoffutgiftene reduseres, og forsikringspremien blir lavere. Ved å bruke ABAX Driving Behaviour oppnår du følgende:

 • Reduksjon av drivstofforbruk, servicekostnader og forsikringspremie
 • Reduksjon av risikoen for ulykker gjennom opplæring
 • Bedriften får en tryggere og mer miljøvennlig bilpark
 • Bedriften sparer penger gjennom optimalisering av bilbruk
 • Ledelsen ser nøyaktig hvor hendelser har funnet sted på et digitalt kart


Topp logistikk og kundeservice med ABAX flåtesystem

For malerbedrifter med flere firmabiler og ulike prosjekt som løper samtidig, er ABAX Flåtesystem med GPS-funksjon midt i blinken. Produktet viser firmabilenes geografiske plassering på et kart som oppdateres hvert minutt. I tillegg vises detaljert kjørehistorikk for hver bil. Dersom flere sjåfører bruker samme bil, kan bedriften installere funksjonen Fører ID som da bruker en RFID leser. Den innebærer at hver sjåfør har sin egen brikke eller bruker et adgangskort de allerede har som registreres, og ledelsen får komplett kjørehistorikk på den enkelte. Det betyr at:

 • Ledelsen kan gi kunder nøyaktig tidsangivelse for når den ansatte kommer til arbeidsplassen
 • Oppdateringen av kartet kan brukes til å styre ansatte unna trafikkøer
 • Ledelsen kan forbedre logistikken/legge opp til smartere kjøreruter
 • De ansatte bruker yrkesbilene mindre i privat sammenheng
 • ABAX´s kundeundersøkelser viser også at ansatte blir mer presise og holder seg på arbeidsstedet i større grad


Kutt Kostnader med ABAX Kjørebok

Med ABAX Kjørebok tar føring av kilometer og full rapportering cirka 10 minutter. Kartfunksjonen gjør at ledelsen alltid vet hvor deres biler er, hvem som kjører dem pluss hvor mye bilene går på tomgang. Våre kundeundersøkelser blant malerbedrifter viser at installering av ABAX Kjørebok fører til:

 • Mindre privat bruk av firmabiler
 • At ansatte blir mer presise og holder seg på arbeidsstedet i større grad
 • Smartere logistikk og mer effektiv fordeling av arbeidsoppgaver
 • Penere kjøring, mindre slitasje, lavere driftsutgifter og lavere forsikringspremier

 

ABAX Kjørebok har funksjonen «Toll Charge», som gjør at alle bompasseringer automatisk legges inn i kjøreboken. I tillegg er verktøyet kompatibelt med mobil, slik at selve rapporteringen kan gjøres fra der de ansatte finner det enklest.
 


Se hvor mye malerbedriften kan spare med vår gratis ROI-kalkulator 

ABAX sin ROI-test (Return Of Investment) er både gratis og enkel i bruk. Ved å fylle inn størrelsen på bedriften, antall kjøretøy og sjåfører, ender du opp med et konkret kronebeløp som kan spares ved å installere ABAX sine produkter. Testen tar kun få minutter, og gir flott innsikt i hvilke områder bedriften potensielt kan kutte kostnader. Klikk her for å se hvor mye akkurat din malerbedrift kan spare slik at du blir maks konkurransedyktig!
 


 

SE PRISER