Geofence_vehicles_blog

Geofence gir deg verdifull innsikt i bilparken

Geofence har vært tilgjengelig i markedet i en årrekke, men har i all hovedsak blitt benyttet for maskiner og utstyr. Men visste du at bilparken også drar mange fordeler av geofence?

Med geofence vil du få en helt ny innsikt i hvordan flåten din driftes som kan hjelpe deg til å planlegge bedre, øke effektiviteten, fakturere mer og du får flere fornøyde kunder!  

Geofence gir mange svar på spørsmål en bedriftsleder har: som f.eks;

  • Hvor mange kilometer kjørte vi på kontrakten? 
  • Hvor mye brukte vi på bompenger på kontrakten? 
  • Var jobben lønnsom på bunnlinjen? 
  • Hvordan kan vi forenkle fakturagrunnlaget for kjøring?  
  • Hvordan kan vi få mer fornøyde kunder? 
  • Er vi ineffektive og for hyppig innom leverandører eller lager? 

Disse er bare noen av spørsmålene man enkelt kan få svar på ved å bruke Geofence for bilparken. 

Som skapt for dine prosjekter

De aller fleste håndverkere jobber på prosjektbasis, alt fra dager til måneder og år. Uansett hvor stort eller lite prosjektet er, vil det ofte være vanskelig å få med alle kostnadene på prosjektet. 

Det kan faktisk ofte være vanskeligere for mindre selskap å holde oversikt med mange korte prosjekter som går samtidig, noe som raskt gjør det uoversiktlig. 

Dersom man lager et geofence-område rundt pågående prosjekt vil man enkelt kunne hente ut rapport som viser hvor mange turer og kilometer som ble kjørt til og fra prosjektet. Legger man i tillegg inn en kilometersats vil man få et klart kostnadsbilde av hva bilbruken faktisk var for prosjektet.

Invoice_NO

Du får enkelt ut relevante rapporter

Rapporter, slik som fakturagrunnlaget i bildet over, gjelder ikke bare for de som har prosjektkunder - andre  vil også dra store fordeler av denne informasjonen, hvis for eksempel har service-avtaler. En geofence-sone rundt hver lokasjon gir deg full oversikt over hvilke service-avtaler som er mest lønnsomme. 

Rapportene kan også eksporteres og benyttes som fakturagrunnlag både for fakturering per tur og per prosjekt/oppdrag. Det gir både nøyaktig faktura og fornøyde kunder som vet hva de betaler for.

Håndverkere er avhengige av en del internlogistikk i løpet av dagen, materialer og utstyr må fraktes mellom prosjekt og fra lager og leverandører. Mye interlogistikk er en klar indikasjon på dårlig planlegging. Ved å bruke geofence rundt lagre og leverandører får man raskt oversikt over hvor mye internlogistikk man faktisk har og om den faktisk er nødvendig eller ikke. 

For logistikksbransjen kan geofence benyttes for å varsle om at leveransen nærmer seg. Lag et område rundt et veipunkt som passeres og la systemet varsle når dere passerer området. 

Geofence for maskiner

I tillegg til geofence-funksjonalitet for kjøretøy har ABAX selvfølgelig også dette for maskiner, verktøy og utstyr. Med geofence har du alltid full kontroll på hvor mye utstyr du har på de forskjellige adressene, hvor lenge de har vært der, når de kom, når de dro og hvor mye de har blitt brukt, og får du uønsket besøk på nattestid, kan systemet varsle deg så du får respondert på tyveri umiddelbart. 

Book en gratis demo

Vi viser deg hvordan ABAX effektiviserer og støtter deg i det daglige arbeidet.

Book en demo