New interface ABAX 2.0 Driving behaviour on laptop screen

Forleng levetiden på eiendelene og reduser driftskostnadene ved hjelp av data

Vet du hva bedriftens biler faktisk koster årlig? Ved hjelp av telematikk og bruk av data kan du jobbe smartere og dermed øke/forlenge levetiden på bedriftens eiendeler. Det lønner seg!

Kostnadsbesparelser med smartere flåte

ABAX jobber daglig med å finne nye måter å foredle data fra kundenes kjøretøy og eiendeler. Slik hjelper de norske bedrifter med å gjøre driften mer kostnadseffektiv og hverdagen litt enklere. Flere bedrifter har et stort forbedringspotensial når det kommer til å utnytte data de generer daglig. Her ser ABAX tre viktige områder som går igjen hos det fleste.

1. Lavere fart vil senke kostnadene

Kraftig akselerasjon og hard nedbremsing øker slitasjen på kjøretøy, og vil dermed øke vedlikeholdskostnader betraktelig. 

Dårlig kjøreadferd øker den gjennomsnittlige vedlikeholdskostnaden for flåten med 13%, mens god kjøreadferd kan redusere den med 12%. *

Lightfoot.co.uk

Dette viser tydelig at dårlig kjøreadferd er kostbart i seg selv. På toppen av dette kommer tap av fakturerbare timer ved å ikke ha kjøretøy tilgjengelig. Ved å gi sjåfører og kjøretøyeiere et bedre forhold til hvordan føreratferd påvirker kjøretøyet vil man kunne redusere antall timer, eller dager, et kjøretøy er ute av drift. Dette gir større grad av forutsigbarhet for bedrifter og enklere styring av prosjekter hvor man er avhengig av tilgjengelig kjøretøy. Ikke minst fører bedre adferd på veien til økt forventet levetid på et kjøretøy, et argument som i seg selv gjør det attraktivt for flåteeiere.  

2. Unngå drivstoffsluk

Drivstoff er den høyeste utgiften for flåteeiere, og da spesielt for fossilbiler. Det er vanskelig for en norsk mellomstor bedrift å påvirke drivstoffprisene, men de kan imidlertid endre kjøreatferden blant sjåførene. Da kan man senke drivstofforbruket og for noen kan det være snakk om betyledige summer.  

En av de store forbruksutfordringene er kjøretøy som står på tomgang. I Norge er vi faktisk i europatoppen når det kommer til å la kjøretøyet «stå og gå». Tomgangskjøring alene er bokstavelig talt et drivstoffsluk som enkelt kan unngås. Ved hjelp av telematikk kan man enkelt identifisere kjøretøyene som står mest på tomgang og få bukt med det.

3. Leting etter verktøy koster skjorta

Data kan også hjelpe bedrifter med en utgiftspost som har vokst betydelig de seneste årene – tap av verktøy. En gjennomsnittlig håndverker leter minst 15 minutter etter verktøy daglig ifølge kundeundersøkelser gjennomført av ABAX. Har en bedrift 10 ansatte, utgjør dette 2,5 timer i leting daglig. Disse korte 15 minuttene med leting etter drill og sag blir til sammen hele 575 timer årlig. Dette tilsvarer et tap på nesten 500 000NOK, i form av tid som kunne vært benyttet til fakturerbart arbeid. 

Les mer om ABAX Verktøysporing


På toppen av dette kommer kostander forbundet med tyveri. Forsikringsselskapene i Norge rapporterer om 145 millioner i tapte verdier på norske byggeplasser i 2021**, og i tillegg er det store mørketall over mindre verdifulle enheter som aldri blir meldt savnet. 
Med sporingsbrikker på verktøy og andre mindre eiendeler kan man enkelt kutte ned på letetiden og få rask oversikt om man har med alt man skal ha med ut på oppdrag, og ikke minst om det er med i bilen tilbake etter endt jobb.

Kilder:
*https://www.lightfoot.co.uk/news/2017/11/24/changing-driver-behaviour-can-help-environment-reduce-costs-protect-fleet/
** https://www.finansnorge.no/statistikk/skadeforsikring/kvartalsvise-statistikk-publikasjoner/skadestatistikk/