carpark_3-MRakke.jpg

Finanskrisa har satt ekstra fokus på flåtestyring!

I etterdønningene av finanskrisa i Europa, har fokus på kostnadskontroll og effektivisering blant bedriftene økt betydelig. Marginene har blitt mindre enn de var før krisen. Det er i dette lyset at vi i ABAX nå ser en stor etterspørsel etter produkter innen flåtestyring.

Antallet av biler og spesielt yrkesbiler spiller en vital rolle i mange nasjonale økonomier, også i Norge. Samlet sett representerer denne bransjen verdier for mer enn 250 milliarder euro i Europa. Marginene i bransjen er små og i dag er det primært to drivere for at tusener av europeiske bedrifter ønsker å forbedre den økonomiske situasjonen for bedriften.

De to primære drivere for at et firma velger et flåtestyringssystem som f.eks. ABAX Fleet Management er økonomi (drivstoffskutt, effektiv planlegging etc.) og lovkrav (krav til kjørebok, ferdsskrivere etc.) Finanskrisa traff det europeiske næringslivet knallhardt, spesielt innen bygg og anlegg og transportbransjen merket man krisen. Her på berget har vi heldigvis vært forskånet for det aller verste, men akkurat nok til at fokus på inntekt og kostnader har økt markant. I en krise er det alltid viktig å holde fokus på de muligheter som åpner seg når bransjen sliter – nye muligheter dukker opp for de som ser de.

Økte drivstoffpriser har også medført ekstra press på løsninger som kan hjelpe bedriftene til å senke kostnader til drivstoff. En flåtestyringsløsning som den vi har kan senke utgiftene med opptil 20 prosent! For en bedrift med mange biler vil da investeringen i et flåtestyringsprodukt være tjent inn igjen i løpet av svært kort tid. Dette gjelder også de som driver med veivedlikehold eller bygg & anlegg,  hvor marginene også er små og hvor krav til effektiv styring og kostnadskontroll av maskiner og lastebiler er svært strenge. I ABAX kan vi blant annet hjelpe bedriften med et presist og dokumenterbart overblikk over hvor man har vært, hvilke veistrekninger som mangler og hvor mange timer man har brukt.

Et annet viktig punkt når det gjelder flåtestyring er muligheten for å kunne  hente data fra en digital ferdsskriver. ABAX tilbyr funksjoner som gjør det veldig enkelt å hente data fra de digitale ferdsskrivere. Administrator vil kunne spare veldig mye tid på å slippe å måtte fysisk innhente de data de trenger for å følge lovverket med tanke kjøre- og hviletid.