carpark_3-MRakke.jpg

Dyrere firmabilbeskatning i 2018

Firmabilbeskatningen går opp ved bruk av firmabil privat, både for el-bil og biler som går på bensin eller diesel.

Bil som eies eller leases av arbeidsgiver skal normalt regnes som lønnsinntekt, noe som betyr at du må betale skatt på bilen. I 2018 justeres denne skatten og du må regne med å betale mer for privat bruk av din firmabil.

I 2017 fastsatte man fordelen av privat bruk av firmabil til 30 prosent av bilens listepris som ny inntil 299 100 og 20 prosent av overskytende. For 2018 er dette hevet til 303 900.

Det blir også dyrere å ha elbil som firmabil. I fjor tok man utgangspunkt i 50 prosent av bilens listepris som ny, i 2018 vil det bli 60 prosent.

Det er visse unntak forbundet med de nye reglene. For firmabil som går på fossilt brennstoff gjelder følgende:

  • biler eldre enn 3 år per 1. januar i inntektsåret, eller
  • skattytere som godtgjør at yrkeskjøringen overstiger 40 000 km i inntektsåret

blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 75 prosent av bilens listepris som ny. For el-bil blir det ved utregningen tatt utgangspunkt i bare 60 prosent av bilens listepris som ny.

Har du spørsmål? Ta kontakt med vår kundeservice.

Les mer på Skatteetatens nettsider.