Man-getting-out-of-car.jpg

Dette må du huske til årsoppgjøret!

Uavhengig av om du har et enkeltmannsforetak eller driver en liten til mellomstor bedrift, er det mange plikter som kaller i forbindelse med årsoppgjøret.

Alle norske, regnskapspliktige bedrifter er omfattet av regnskapsloven som stiller krav til et årsregnskap. Årsregnskapet viser de økonomiske aktivitetene bedriften har hatt i løpet av året.

De fleste bedrifter følger et vanlig regnskapsår som slutter 31. desember, og fristen for ferdigstillelse av årsregnskapet er lagt til 30. juni.

En elektronisk kjørebok vil lagre alle nødvendige data og bompasseringer gjort under turer gjennom hele året, og gjør jobben med årsoppgjøret enda enklere.  

Aktuelt for alle bedriftstyper

  • Bilenes kilometerstand per 31.12 må noteres, samt biltype, modell og registreringsnummer. 
  • Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2021, og som ikke faktureres før i 2022.
  • Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten gjennom året skal dette uttaket medtas for hver mva-termin. Dersom dette ikke er gjort må det lages en liste over uttak per 31.12 som for eier av enkeltpersonforetak medtas som inntekt for eier og for eiere av aksjeselskap medtas som utbytte for eier.
  • Dersom dine arbeidstakere har tilgang til å bruke bedriftens biler privat, må arbeidstaker betale skatt av denne fordelen.
  • Utarbeid spesifikasjon over kjøp og salg av driftsmidler så du er trygg på at dette inntektsføres og utgiftsføres over saldo på korrekt måte

Les mer om skatt og firmabil

Spesielt aktuelt for deg med enkeltmannsforetak

  • Bruker du privatbil i forbindelse med virksomheten, husk å påse at kjørebok og reiseregninger er ajour og korrekte. Regnskapsfører trenger også ha denne informasjonen.
  • Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og forklares.
  • For øvrige opplysninger rundt årsoppgjør sjekk skatt.no

Kontakt meg for kjørebok

En av våre ansatte vil kontakte deg på nummerert du oppgir

Ring meg