Man-getting-out-of-car.jpg

Dette må du huske til årsoppgjøret!

Uavhengig av om du har et enkeltmannsforetak eller driver en liten til mellomstor bedrift er det mange plikter som hviler på dine skuldre i forbindelse med årsoppgjøret.

Her får du en oversikt over alt du trenger å tenke på til årsoppgjøret som omhandler firmabil, kjøregodtgjørelse, kilometerstand og reiseutgifter, samt andre interessante opplysninger for deg som har eget selskap.

Aktuelt for alle selskapstyper

Bilenes kilometerstand per 31.12 må noteres, samt biltype, modell og registreringsnummer.

Beholdningsvurdering for utført, ikke fakturert arbeid per 31.12. må utarbeides. Listen må inneholde alt arbeid med materialer som er levert i 2018, og som ikke faktureres før i 2019.

Er det foretatt privatuttak av varer/tjenester fra virksomheten gjennom året skal dette uttaket medtas for hver mva-termin. Dersom dette ikke er gjort må det lages en liste over uttak per 31.12 som for eier av enkeltpersonforetak medtas som inntekt for eier og for eiere av aksjeselskap medtas som utbytte for eier.

Utarbeid spesifikasjon over kjøp og salg av driftsmidler så du er trygg på at dette inntektsføres og utgiftsføres over saldo på korrekt måte.

Spesielt aktuelt for deg med enkeltmannsforetak

Bruker du privatbil i forbindelse med virksomheten, husk å påse at kjørebok og reiseregninger er ajour og korrekte. Regnskapsfører må også ha denne informasjonen.

Reiseutgifter mellom hjem og arbeidssted, evt. pendlerutgifter må dokumenteres og forklares.

For øvrige opplysninger rundt årsoppgjør sjekk skatt.no