Det er hyggelig å kunne hjelpe

ABAX har definert sitt samfunnsoppdrag til: ABAX skal være en problemløser for alle med bil i arbeid.

ABAX har definert sitt samfunnsoppdrag til: ABAX skal være en problemløser for alle med bil i arbeid. Jeg håper og tror at vi har klart å leve opp til dette overfor Kenneth Olsen som er omtalt i en artikkel på www.dinepenger.no i dag.

Kenneth Olsen har betalt ca. 90.000 kroner for mye i skatt. Dette skyldes at han ikke kan regelverket for beskatning av bil godt nok, og derfor ba sin revisor om hjelp med selvangivelsen. Problemet er at revisor heller ikke kunne regelverket. Dette var de imidlertid ikke villig til å innrømme, heller ikke når Kenneth Olsen gjentatte ganger mente at det revisor sa måtte være galt, og ba dem dobbeltsjekke.

ABAX har i høst hatt en kampanje på radio, hvor ett element som er brukt for å skape oppmerksomhet er: "Marbella turen måtte kanselleres grunnet privat bruk av firmabil som førte til skattesmell". Denne hørte Kenneth Olsen, og tok kontakt med ABAX. Han refererte til reklamen, og sa: «Akkurat dette har skjedd med meg! Familieturen til Thailand er avlyst, fordi revisoren min har gitt meg feil råd, og jeg er i en økonomisk svært vanskelig situasjon».

Nå er ikke Kenneth Olsen kunde hos ABAX, så vi har ingen økonomisk interesse i saken, men når vi har definert vårt samfunnsoppdrag slik vi har gjort så forplikter jo det. Jeg tok derfor tak i saken, og ba om å få se underlagsdokumentasjonen.

Nå må det vel innrømmes at jeg kan dette regelverket noe bedre enn gjennomsnittet. Så for meg var det helt åpenbart at regelverket var benyttet helt feil, og fullstendig i strid med intensjonen.

Jeg hjalp derfor Kenneth Olsen med å skrive en klage til kemneren på ligningen for 2011 og 2012. Utfordringen er imidlertid at klagefristen for ligningen for 2011 er gått ut, og det er ikke sikkert at kemneren behandler den delen av klagen. Det blir først avklart når det kommer svar fra kemneren.

Denne saken er graverende, men dessverre ikke unik. Det er dessverre en del manglende kunnskap om regelverket hos revisorer og regnskapsførere. Det virker det imidlertid ikke som disse yrkesgruppene er villig til å innrømme. Det er derfor svært gledelig at Dine Penger fattet interesse for saken og bidrar til å få fokus på dette. Det er hyggelig å kunne hjelpe, men det er forferdelig å komme i en situasjon hvor man trenger slik hjelp.

For Kenneth Olsen ser imidlertid saken ut til å få en lykkelig slutt. I artikkelen i Dine Penger sier Administrerende Direktør i BDO, Trond Morten Lindberg, at de vil «bidra til at forholdet blir korrigert, til beste for alle involverte parter». Jeg tolker det utsagnet dithen at BDO vil sørge for å holde Kenneth Olsen skadesløs i saken, og at BDO tar det ansvaret de her har. Jeg håper derfor snart å kunne ønske Kenneth god tur til Thailand.

Feil gjør alle, det er hvordan man rydder opp i bakkant som er det viktigste!