Company and grey fleet cars in car park

Datatilsynets sanksjonsmuligheter

I Dagens Næringsliv på nett står det i dag en artikkel med tittelen "Overvåkningskrig på jobben". Fagforbundet går hardt ut og sier "Legg til grunn at alt som kan spores til deg vil bli brukt mot deg.

 

Det kan det jo være greit å være oppmerksom på. Utgangspunktet er igjen saken med Avfallsservice. Jeg sitter allikevel igjen med en litt flau smak i munnen, når oppfordringene går på å vokte seg for at det gale man gjør kan oppdages. Ville det ikke være bedre å oppfordre til å opptre ærlig og oppriktig? Dersom arbeidstaker faktisk hadde gjort jobben sin på en ordentlig måte, ville dette aldri blitt en sak. Som arbeidstaker selger man sin tid til arbeidsgiver. Da er det vel ikke mer enn rett og rimelig at man leverer den varen man tar betalt for!

I Avfallsservicesaken har bruken av GPS-system fått stor oppmerksomhet i media. Og det er liten tvil om at arbeidsgiver har brutt Personopplysningsloven. Her har Datatilsynet sanksjonsmuligheter, som tilsynets leder Bjørn Erik Thon klart indikerer at de vil benytte.

Det er et betimelig spørmål om tilsynets sanksjonsmuligheter er store nok, men at de kan ilegge overtredelsesgebyr er det ingen tvil om. Og at dette kommer i denne saken regner jeg som sikkert.

Det media og Fagforbundet har viet overraskende lite interesse er imidlertid det faktum at arbeidstaker har svindlet sin arbeidsgiver. Det er dette denne saken har dreid seg om i rettsapparatet, og det er dette arbeidstaker er dømt for.

Jeg kan forstå media som ikke synes dette er spennende. De ønsker å selge aviser, og da er overvåkning et tema som selger bedre. Om dette er sakens kjerne eller ikke spiller mindre rolle i forhold til avissalget.

Jeg kan også forstå Fagforbundet. Det å fokusere saken på sakens kjerne, at deres medlem har svindlet sin arbeidsgiver, vil ikke fremme medlemmets interesser. Derfor kan det bidra til å tåkelegge saken å fokusere på overvåkningsdelen, noe de også har fått god hjelp til fra pressen.

Da er det betryggende å se at rettssystemet faktisk tar tak i det saken egentlig handler om, og dømmer på det grunnlag. Nå er det opp til Datatilsynet å ta tak i den mer perifere delen av denne saken som er overvåkningsdelen. Jeg har tiltro til at Datatilsynet vil gjøre det på en god måte.