Datatilsynet ut mot GPS overvåkning

I Aftenposten 12. januar 2010 kunne man lese at Datatilsynet går ut mot GPS-overvåkning. I ingressen skriver journalisten at det er overvåkning med elektroniske kjørebøker som går for langt.

For de som leser mer enn overskriften blir det derimot klart at det ikke er elektroniske kjørebøker som er problemet, men derimot funksjoner som måler brudd på fartsgrensen, oppbremsing og lignende. Det er med andre ord ikke kjørebok som er problemet, men systemer som kartlegger ansattes kjøremønster.

Det finnes systemer som selges som elektroniske kjørebøker, hvor det inkluderes funksjoner som kan måle G-krefter, vise hastighet til enhver tid, om føreren kjører økonomisk osv. Dette er funksjoner som ofte inkluderes som følge av at teknologien gjør det mulig, men hvor leverandøren (og kunden) ikke har foretatt noen vurdering av de personvernmessige forhold.

Med ABAX elektronisk kjørebok har vi plukket vekk endel slik funksjonalitet, nettopp grunnet personvern. Det er fullt mulig å gi tilgang til for eksempel hastighets opplysninger for bedriften, men vi har valgt å ikke gjøre det da det ikke er forenlig med formålet til en elektronisk kjørebok.

Jeg synes det er på sin plass at Datatilsynet reagerer når det innføres systemer som registrerer denne type informasjon, og jeg har forståelse for ansatte som opplever dette som overvåkning. Journalisten på sin side skal selge aviser, og velger av den grunn en overskrift med dette som formål. Saken er imidlertid at Datatilsynet ikke går ut mot elektroniske kjørebøker, men mot systemer som registrerer opplysninger som ikke hører hjemme i en elektronisk kjørebok.

Jeg har selv hatt flere møter med Datatilsynet, og de er klare på at en elektronisk kjørebok som registrerer de opplysninger en kjørebok faktisk skal inneholde og ikke masse andre "kjekt å ha" opplysninger, er stuerent i forhold til Personopplysningsloven. Så blir neste spørsmål hvordan arbeidsgiver bruker og sikrer disse opplysningene, noe som også er regulert i lovverket.