GPS-sporing-gir-mer-rettferdig-veiavgift.jpg

Alle er tjent med et mer rettferdig veiavgiftssystem

La oss være offensive og gjøre Norge til en ledestjerne på hvordan veiavgift burde kreves inn i fremtiden. Med GPS-sporing og avgift basert på kjørelengde får vi et mer rettferdig system alle er tjent med.

I en artikkel i Aftenposten 4. april 2018 diskuteres muligheten for en mer rettferdig veiavgift. Et utvalg fra Høyre ønsker å se på muligheten for å installere GPS-sporing i tungtransporten for å teste ut et system for mer rettferdig fordeling av veiavgiftene.

GPS-sporing i bil er ikke noe nytt, hverken i Norge eller andre steder i Europa. Det er flere aktører på det norske markedet som tilbyr elektronisk kjørebok, som på mange måter fungerer på lik linje som det tenkte GPS-systemet for ny og mer rettferdig veiavgift.

Allerede i 2012 la ABAX frem en mulig løsning for Finansdepartementet på hvordan vi kan og bør innføre et system som via GPS-sporing gjør at bilistene betaler for kjørelengde i stedet for dagens system med bompenger og veibruksavgift på drivstoff.

På lik linje med Høyre mener vi at en avgift basert på kjørelengde er langt mer rettferdig enn dagens system. Med teknologi utviklet fra vår base i Larvik, er nå tiden kommet for å gjennomføre dette.

Lasse Fridstrøm, forsker i Transportøkonomisk institutt, sier til Aftenposten at GPS-sporing er den mest treffsikre metoden for å betale for bruk av vei, og fortsetter:

– Drivstoffavgiftene, som har til formål å kreve riktige priser av trafikantene, er ineffektive til dette formålet. Veibruksavgiften fungerer ikke, fordi den er like stor for bensinbiler på landsbygda som for dieseldrevne lastebiler. Dette til tross for at lastebilene belaster veiene mer.

I tillegg til argumentene til Fridstrøm er det flere grunner til å innføre kilometerbasert veiavgift:

  • Mer miljøvennlig enn dagens veiavgift
  • Ikke konkurransevridende for lastebilnæringen, sammenlignet med utenlandske transportører
  • Redusert slitasje på veier som ikke tåler det
  • Redusert tid i kø
  • Muligheten for felles system i hele EU/EØS
  • Reduksjon i trafikktetthet
  • Mulighet for å skille på avgifter fra urbane til rurale strøk

Å begynne med tungtransporten som et prøveprosjekt er en god tanke. Da vil også skeptikerne se at dette er et system som fungerer bedre enn dagens, og at dette ikke handler om å drive inn mer i avgift, men rett og slett gjøre avgiftene mer rettferdig basert på antall kjørte kilometer.

Gjennomføringen er prinsipielt relativt enkel. Alle biler utstyres med en OBU (On Board Unit) GPS-enhet som registrerer når, hvor og hvor langt den enkelte bil kjører, og har samtidig et GSM-modem som kommuniserer med hovedsentralen til avgiftsinnkrever. Med et slikt system vil man beskatte bruken av bilen og kjørt lengde, heller enn med dagens skjeve system hvor bilister som ikke bruker bil så ofte subsidierer de som kjører mye og langt.

I tillegg til at GPS-enheten registrerer kjørelengde til hvilken tid og hvor, kan den også regne ut avgift basert på hvilke strekninger du kjører slik at strekninger med bompasseringer, ferjer, tunneler og så videre en gang i fremtiden muligens ikke vil trenge fysiske bokser som registrerer passeringer, men at dette heller registreres gjennom GPS-enheten i bilen. Dette kan også gjelde for eksempelvis offentlig parkering, hvor GPS-enheten sender hvor lenge bilen står i ro på ett bestemt sted og definerer det som parkering hvis stillstand eksempelvis overgår 10 minutter, og deretter regner ut avgift avhengig av hvor bilen står parkert (på avgiftsparkering eller ikke). Dette systemet gjør ikke bare veiavgiftene mer rettferdig, men forenkler også administrasjonen av utgifter til bilhold. For store kommersielle flåter er dette spesielt nyttig, men også for privatbiler er dette selvsagt fordelaktig.

Når det gjelder de nye personvernreglene (GDPR) som innføres i EU/EØS 25. mai er vår løsning klargjort for dette og ivaretar selvsagt personvernet til alle sjåfører. All avgiftsberegning vil ligge i enheten som installeres i bilen, og det sendes ikke ut noen informasjon som viser andre hvor og når bilen har beveget seg. Det er dette Datatilsynet kaller «Privacy by design». All data lagres i tillegg i bilens enhet i kun en definert periode, slik at myndighetenes kontrollbehov kan ivaretas, samtidig som personvernet hensyntas.

I følge Lasse Fridstrøm i Transportøkonomisk institutt kan Norge være blant de første landene som vil få akutt behov for å endre avgiftssystemet, og peker på at GPS-sporing vil være den beste metoden.

Det er med andre ord ingen grunn til å la dette vente lenger. Teknologien er her, og et nytt system for veiavgift er absolutt på sin plass. La oss gjøre Norge til en ledestjerne innen feltet i Europa! Men da må vi handle raskt. Vi har hatt løsningen klar i lang tid og bidrar mer enn gjerne til et mer rettferdig veiavgiftssystem.