Van driving on road

ABAX tar transportbedrifter til nye høyder

Driver du innen transport og vil øke lønnsomheten? Her peker ABAX på nøkkelområder hvor du kan knipe inn på kostnader, forbedre bedriftens image, høyne servicenivået og skape en mer effektiv drift.

Full oversikt med ABAX Flåtesystem for transport

Et transportfirma med lettere lastebiler under 7,5 tonn ertjent med å installere ABAX Flåtesystem og GPS-sporing. Verktøyet rommer blant annet et live-kart med geografisk oversikt over samtlige kjøretøy, der kartet oppdateres hvert minutt. Dermed kan ledelsen høyne servicenivået og gi kundene en nøyaktig tidsangivelse for når varer hentes og leveres. 

ABAX Flåtesystem er også gull verdt når det gjelder kostnadsbesparelser:
 

 • Ledelsen kan forbedre logistikken/legge opp til smartere kjøreruter
 • Undersøkelser viser at ABAX Flåtekontroll fører til redusert privat bruk av firmakjøretøy – hvilket igjen leder til lavere driftskostnader

 

ABAX tar sikkerhet på alvor med RFID

Dersom flere sjåfører bruker samme bil i ABAX flåtesystem, kan bedriften i tillegg installere funksjonen «RFID». Den innebærer at hver sjåfør har en egen brikke som registreres, og ledelsen får komplett kjørehistorikk på den enkelte. 

Tjenesten kan brukes til å knytte ansatte til konkrete hendelser i trafikken. Men, den er også innkjøpt av blant annet Larvik Kommune for kriseberedskap. Hardwaren vil kunne kartlegge hvilke ansatte i hjemmetjenesten som har vært hvor, og med hvilket kjøretøy, dersom det skulle bli aktuelt med smittesporing i forbindelse med Covid-19.
 

Les flere tips på vår bransjeside for transport

ABAX Driving Behaviour – nyttig verktøy på veien

Tjenesten ABAX Driving Behaviour gir innsikt i sjåførenes kjøredata i form av tall og statistikk. Administrasjonen kan se hvor mye yrkesbilene går på tomgang. Kunnskapen kan brukes til å legge om kjøreruter, eller også endre rutiner for kjøring til og fra delelager slik at de ansattes arbeidsdag effektiviseres. 

ABAX Driving Behaviour øker bedriftens lønnsomhet raskt på spesielt 4 hovedområder:

 • Lavere drivstoff- og servicekostnader
 • Økt miljøbevissthet blant sjåførene
 • Yrkesbilene kjøres penere og blir involvert i færre ulykker
 • Bilenes forsikringspremie går ned i pris

Mange ledere i transportbedrifter tenker at firmabiler med logo er en rimelig måte å reklamere på. Men visste du at over 90 % av oss sitter igjen med et negativt inntrykk av hele bedriften om en firmabil opptrer uaktsomt i trafikken? Sjåførene er transportbedriftenes hverdagsambassadører, og feil type atferd i trafikken kan gi motsatt markedsføringseffekt enn ønskelig. Eksempler på dårlig «Driving Behaviour» er:

 • Bil på tomgang – signaliserer et likegyldig forhold til miljø
 • Skitten firmabil – bedriften er ikke nøye på vedlikehold
 • Firmabil med synlige feil og mangler – bedriften nedprioriterer sikkerhet
 • Sjåfør som snakker i mobiltelefon mens hen kjører – risikoadferd
 • Kjøring på rødt lys og feilparkeringer – tyder på ukultur 

 

Store kostnadskutt med ABAX Kjørebok

Med ABAX Kjørebok tar føring av kilometer og full rapportering cirka 10 minutter. Kartfunksjonen gjør at arbeidsleder alltid vet hvor firmabilene befinner seg, hvem som kjører dem, hvor mye bilene går på tomgang og kan måle drivstofforbruk. Undersøkelser viser at installering av ABAX Kjørebok fører til:

 • Mindre privat bruk av firmabiler
 • At ansatte blir mer presise og holder seg på arbeidsstedet i større grad
 • Smartere logistikk og mer effektiv fordeling av arbeidsoppgaver
 • Penere kjøring, mindre slitasje, lavere driftsutgifter og lavere forsikringspremier

 

ABAX Kjørebok rommer også funksjonen «Toll Charge» som gjør at alle bompasseringer automatisk legges inn i kjøreboken. I tillegg er verktøyet kompatibelt med mobil, slik at selve rapporteringen kan gjøres løpende fra der sjåføren finner det mest hensiktsmessig.

Gratistest med vår ROI-kalkulator

ABAX sin ROI-test (Return Of Investment) er gratis og enkel i bruk. Ved å fylle inn størrelsen på virksomheten, antall kjøretøy og sjåfører, ender du opp med et konkret kronebeløp som kan spares ved å installere ABAX sine produkter. Testen tar kun få minutter, og gir verdifull innsikt i hvilke områder bedriften potensielt kan og bør gjøre besparelser. Klikk her for å se hvor mye din bedrift kan spare. 
 

Send meg et tilbud

Vi vil gjerne sende deg et uforpliktende tilbud.

Ja, takk!