ABAX Støtter AoK og Stavern Dykkerskole i arbeidet for miljøet

ABAX Støtter AOK og Stavern Dykkerskole i arbeidet for miljøet

ABAX sponser AOK og Martin Hansen ved Stavern dykkerskole som del av bedriftens samfunnsansvar. Begge ble valgt på et grunnlag av sitt fokus på det lokale miljøet i nærheten av ABAX hovedkontor.

AOK, og spesielt deres Miljøgruppe gjør en veldig god jobb med å rydde og holde Larvik rent. Vi lot også imponere over Martin Hansen, som på eget initiativ rydder kysten vår. 

Vi føler ett ansvar for å være med og bidra til å rydde og beskytte miljøet. Og da var det naturlig å hedre noen som allerede har fokus på det samme lokalt i Larvik

Taryn Lynne Sumpton, Konsulent med ansvar for bærekraft i ABAX.

Ny ambisjoner om C02 nøytal

Tidligere dette året annonserte ABAX at de hadde ambisjoner om a bli karbon nøytrale innen 2022. Ett av målene har vært å sette i gang tiltak for økt samfunnsansvar. ABAX har blant annet inngått ett betydelig samarbeid med WeForest, som har som mål å hjelpe til med å gjenopprette skogsområdet i Malawi og vil plante ett tre for hvert abonnement de selger. 

ABAX blir CO2-nøytral innen 2022 

 

AOK Miljøgruppa 

AOK deler samme engasjement som oss for miljøet. Å plukke opp søppel etter andre er ikke akkurat den mest glamorøse jobben, men det er en viktig jobb som disse gjør med ett smil. Miljøgruppa i AOK består av 7 arbeidstakere og 2 ansatte arbeidsledere. Disse er ute 4 ganger i uka og rydder søppel i Larvik sentrum og utenfor flere butikker. 

- Det er fint at vi kan gi noe tilbake til dem som gjør noe bra for miljøet vårt. Vi kan alle bidra! Cecilie Haughem Office Manager i ABAX. 

ABAX og AoK

ABAX ønsker å bidra til miljøarbeid lokalt, og takket miljøgruppa i AoK for deres innsats i Larvik. Foto: Bjørn-Tore Sandbrekkene, Østlands-Posten. 

Martin Hansen v/Stavern dykkerskole. 

Dykkerklubben rydder hav og strender i Larvik. Hansen driver en egen dykkerskole, men har på eget initiativ og sin fritid, ryddet kysten rundt om i Larvik. Han ble inspirert til å begynne rydde etter han startet med dykking, og så  med egne øyne hvor mye plast og søppel som ligger på havbunnen, strender osv. De siste to årene har han utviklet en app som vil bli lansert i Januar 2021. Blant annet kartlegger den hvor det er søppel langs kysten slik at alle kan bidra, dette er et samarbeid med WHO. 

Ett tre plantes for hvert solgte abonnement

I tillegg til å blir CO2-nøytrale, har ABAX satt andre CSR-relaterte mål og har engasjert seg i en rekke tiltak. Den største av dem er et engasjement med NGO WeForest for å hjelpe til å få skogsområdene tilbake i Malawi.

Vi er stolte av at hele 75000 trær står klare til å fraktes til fots inn i Mulanje skogen, dette for å bidra til skogplanting som allerede pågår i reservatet,

Taryn Lynne Sumpton
 

ABAX bidrar med støtte til miljøarbeid lokalt i alle de 7 landene vi har kontorer, og dette er kun starten på vår reise mot ett mer bærekraftig samfunn.  

Les mer om ABAX samfunnsansvar her.